Machinery ja ALMA yhteistyöhön

Machinery Oy on kehittänyt yhteistyössä ALMA Consulting Oy:n kanssa Machina-nimeä kantavan kunnossapito-ohjelmiston suomalaisen konepajateollisuuden tarpeisiin.

Tutustu tarkemmin

Machina tukee kustannuksia säästävää ja tehokasta ennakoivaa huolto-ohjelmaa sekä kone- että asiakaskohtaisesti.

"Machina on suunniteltu yhdessä asiakkaidemme kanssa heidän tarpeitaan kuunnellen. Haluamme tarjota helpotusta, kustannussäästöjä, hallittavuutta ja tehokkuutta kotimaisen konepajateollisuuden konekannan kunnossapitoon. Tehtävämme palvelu- ja huoltokumppanina on varmistaa, että asiakkaidemme tuotanto kärsii mahdollisimman vähän ennakoimattomien konerikkojen tai vikojen vuoksi", toimitusjohtaja Jussi Muikku sanoo ja kiteyttää samalla Machinan perusajatuksen ja asiakashyödyt.

Machina on täysin integroitu kunnossapito- ja tietämyshallintajärjestelmä konepajan koneiden teknisen tiedon ja tapahtumien elinkaarenaikaiseen hallintaan. Järjestelmään kerätyn tiedon avulla konepajan kunnossapito voidaan rakentaa ennakoivaksi. Pitkällä aikavälillä tämä vähentää vikaantumisia eli tuotanto- ja laatutappioita sekä kustannuksia.

Machinan avulla jokaiselle koneelle rakennetaan yksilöllinen huolto-ohjelma sisältöineen. Asiakas saa konekohtaisen kustannusseurannan, mikä sisältää vikahuoltojen ja niihin kuluvien materiaalien kustannukset sekä myös tulossa olevien, huolto-ohjelman mukaisten ennakkohuoltojen kustannukset ja ajankohdat jo hyvissä ajoin etukäteen.

"Koska jokaisen koneen elinkaaren eri vaiheet tallentuvat ohjelmiston muistiin, voimme tämän historiatiedon avulla suositella asiakkaallemme milloin on oikea aika harkita uutta investointia eikä enää tehdä suuria korjauksia. Saamme myös tarkkaa tilastotietoa siitä, millainen vika yleisimmin pysäyttää määrätyn tyyppisen koneen, ja voimme ennakoida tulevia ongelmia tai jopa estää niiden syntymisen", toimialajohtaja Kari Pirttilä kertoo.

Machinan kautta asiakkailla on mahdollisuus myös omaan asiakasliittymään, jonka avulla laatujärjestelmän vaatimat dokumentit ja määräaikaistarkastukset ovat helposti hallittavissa yhdessä paikassa. Näin toteutettuna kirjaukset välittyvät kaikille osapuolille reaaliajassa ja huoltotoiminnasta tulee läpinäkyvää.  Asiakasliittymästä löytyvät konekannan huoltohistoria, materiaali- ja varaosakustannukset sekä konekohtainen dokumentaatio käyttöturvatiedotteista ohjeisiin. Liittymä sopii myös pienten varaosavarastojen hallintatyökaluksi.

 

SSAB luottaa ALMAan Raahen teräs­tehtaan elinkaari­hallinnassa

ALMA on Raahen tehtaalla keskeinen tekijä liiketoiminnalle kriittisten prosessien ja tehtävien hoidossa. Käyttäjiä on yli 500.

Tutustu tarkemmin

Ruukin Raahen tehdas on ALMAn pitkäaikainen asiakas ja omaa luokkaansa käyttäjämäärissä. Järjestelmä on käytössä tehtaan kaikilla osastoilla. Kiitosta ALMA on saanut erityisesti siitä, että asiat ja dokumentit löytyvät yhdestä paikasta ja tiedot ovat aina ajan tasalla.

ALMA ei ole ruukkilaisille pelkkä suunnittelutyökalu, vaan tärkeä ylläpidon ja kunnossapidon tietolähde.

Nykyään käyttäjien määrä Raahessa on lähemmäs 500 kunnossapidossa ja lisäksi ulkopuolisia käyttäjiä on noin 100 eri suunnittelutoimistoissa. Järjestelmän laajuus on valtava. ALMAsta löytyy piirustuksia yli 600 000 erilaista ja dokumentteja kaikkiaan miljoona. Järjestelmäsisältöjen määrä on yhtä hurja: positioita on yli miljoonaa, kaapeleita noin 250 000, sisäisiä johtimia yli 6,5 miljoonaa ja liitinryhmiäkin 270 000 kappaletta.

Projektinhallinta ja kunnossapito tehostuivat merkittävästi

Koska ALMA on toteutettu modernilla tekniikalla, se soveltuu erinomaisesti juuri suunnittelu- ja kunnossapitotoimintoihin. Tehokas tietokanta ja toimiva käyttöliittymäratkaisu luovat hyvät edellytykset helppokäyttöisen, ketterän ja laajennusystävällisen järjestelmän toimivuuteen. 

Ensimmäinen toimeksianto vuonna 2008 käsitti ALMA® käyttäjälisenssit, koulutus- ja käyttöönottopalvelut, sähkö- ja automaatiosuunnittelutietojen siirron vanhasta TP-järjestelmästä uuteen sekä linkitykset uuteen kunnossapitojärjestelmään.

"Järjestelmän käyttöönotto on tuonut vuosien aikana niin kustannustehokkuutta toimintatapojen ja teknisten ratkaisumallien vakioinnista ja monistamisesta kuin mahdollistanut sujuvan etätyön kunnossapidossa ja projekteissa", kertoo ALMAn pääkäyttäjä Pekka Mäyrä.

 

"ALMA toimii aidosti laitoksen elämänkaarenaikaisena teknisen tiedon hallintajärjestelmänä. Sen myötä tieto projektin tilasta on yhdessä tietokannassa kaikkien osapuolten saatavilla ja sen kautta pystytään tarkistamaan suunnittelutiedon virheettömyys reaaliaikaisesti. Tiedot ovat myös kunnossapidon käytössä ilman siirto-operaatioita", hän huomioi.

 

Green Fuel Nordic huomioi laitoksen sujuvan kunnossa­pidon jo ennen rakennus­vaihetta

GFN:llä tuotantolaitoksen käyttöönotossa kaikki tieto ja dokumentaatio viedään ALMA-järjestelmään systemaattisesti jo projektin aikana.

Tutustu tarkemmin

Green Fuel Nordic Oy ja ALMA Consulting Oy sopivat täydellisen ALMA-järjestelmän toimittamisesta sekä siihen liittyvistä käyttöönotto-, projekti- ja tukipalveluista vuoden 2013 alussa. Green Fuel Nordicin hyödyntää ALMA-järjestelmää laajasti bioöljytuotantolaitoksen toteutukseen ja ylläpitoon niin projekti- kuin tuotantolaitosten käynnin aikana. Yrityksen ensimmäinen tuotantolaitos on tulossa Iisalmeen.

ALMA toimii GFN:llä kaiken teknisen tiedon ja dokumentaation hallintajärjestelmänä (prosessi-, mekaaninen, sähkö- ja automaatio, rakennustekniikka, LVIS) kuin myös sähkö- ja instrumentointisuunnittelujärjestelmänä projekteissa sekä ylläpidossa. Tuotantovaiheessa järjestelmää hyödynnetään kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmänä.

GFN hyödyntää systemaattisesti ALMAn tehokkuutta

Projektien alussa jää usein epäselväksi ja jopa kokonaan sopimatta, mihin kaikki projektinaikainen tieto ja dokumentaatio kerätään ja miten sitä hyödynnetään sitten, kun tuotanto on käynnissä. Projektin aikana tieto kerääntyy yleisesti projektin eri osapuolien tietojärjestelmiin sekä tietokantoihin.

Valitettavaa kyllä, projektin lopuksi kaikki tieto ei yleensä päädy varsinaiselle omistajalleen, vaan oleellista tietoa jää helposti muiden osapuolien käsiin. Pahimmillaan vie vuosia laitoksen käyntiinlähdöstä, ennen kuin tiedot ja dokumentaatio ovat tehokkaasti kunnossapidon hyödynnettävissä. Vaatii usein oman projektinsa, että tieto otetaan varsinaisen projektin jälkeen haltuun siten, että se on helposti kunnossapidon ja ylläpidon tehokkaassa käytössä.

Green Fuel Nordicin projektissa tämä halutaan välttää.

"Käyvän laitoksen kunnossapito otetaan huomioon projektin ensi metreiltä. Haluamme tietää heti, miten ja missä muodossa eri osapuolet, kuten päälaitostoimittajat sekä suunnittelutoimittajat, toimittavat tiedot ja dokumentaation. ALMA Consulting Oy:n kanssa kaikki tieto ja dokumentaatio saadaan vietyä Green Fuel Nordicin ALMA-järjestelmään jo projektin aikana, minkä lisäksi laitoksen sähkö- ja instrumentointisuunnittelu tehdään sillä", sanoo GFN:n projektijohtaja Kari Hartikainen.

 

Kaiken kertyneen teknisen tiedon ja laitoshierarkian päälle rakennetaan myös näitä tietoja hyödyntävä kunnossapitojärjestelmä.

"Tavoitteena on, että kun laitos starttaa ja päästään varsinaiseen tuotantoon, on kaikki tieto- ja dokumentaatio helposti käytettävissä ja ennakkohuollot ajastettuna kunnossapitojärjestelmässä. Myös kaikki ylösajovaiheen aikana saadut kokemukset ja häiriöt saadaan kirjattua suoraan järjestelmän historiaan alusta lähtien", hän toteaa.

 

Yksi järjestelmä tukena kaikissa vaiheissa ja projekteissa

Green Fuel Nordic on suunnitellut aluksi kolmen identtisen bioöljyjalostamon rakentamisen. Kaikki seuraavat laitokset on tarkoitus tehdä samaan ALMA-järjestelmään ja hyödyntää ensimmäisessä projektissa tehtyä standardia toimintatapaa.

"Tällä tullaan saavuttamaan suuret säästöt suunnittelu- ja projektointikustannuksissa seuraavissa projekteissa, koska ALMA mahdollistaa laitosten rakenteen syväkopioinnin aina kytkentätasolle asti, korostaa Green Fuel Nordicin toimitusjohtaja Timo Saarelainen.

 

ALMA Consulting Oy:n toimitusjohtaja Juha Nissilä on ollut tyytyväinen yrityksensä mahdollisuudesta toimittaa täydellinen ALMA-järjestelmän GFN:lle, minkä myötä he ovat kumppanina edesauttamassa Green Fuel Nordicia uusinta bioöljyteknologiaa ja innovaatioita hyödyntävien tuotantolaitoksien tehokkaassa toteuttamisessa. 

"GFN:n ennakkoluuloton ja uraauurtava projektointitapa tulee hyödyntämään ALMAn täyttä potentiaalia. Lisäksi on ilo olla mukana vaikuttamassa Suomen teolliseen rakennemuutokseen kohti biotaloutta", Juha Nissilä sanoo.

Tieto on kaikki kaikessa.

Menetetty tieto on yhtä kuin menetetty kilpailukyky. Kukaan ei halua sitä. Kolmannen sukupolven ALMA® on täysin integroitu suunnittelu- ja tietämyshallintajärjestelmä tuotantolinjan teknisen tiedon ja tapahtumien sekä kunnossapidon elinkaarenaikaiseen hallintaan.

ALMA® on ollut markkinoilla vuodesta 1986 ja tuotemerkki on rekisteröity 13 maassa. Sen takana on ALMA Consulting Oy, joka kehittää, markkinoi, toimittaa ja ylläpitää ALMA® suunnittelu-, teknisen tiedon ja tapahtumien sekä kunnossapidon hallintajärjestelmää sekä siihen liittyviä palveluita.