Pankaboard uusii automaatiojärjestelmänsä – ALMA uudistui sen rinnalla

ALMA toimitti Pankaboardille vuonna 1994 Classic ALMAn. Sillä on ylläpidetty sähkö- ja automaatiokunnossapidon tietojen oikeellisuutta. Pankaboardin loppuvuodesta 2017 alkaneen automaatiojärjestelmän uudistuprojektin myötä myös ALMA Classic uudistettiin täysin uuteen ALMA NG-ratkaisuun. Tietokantapohjaisesti hallittu tieto on mahdollistanut uuden projektin toteutuksessa selkeästi nopeamman suunnittelun käynnistämisen.

Pankaboardin automaatioprojektissa aikataulut pitävät, kun tiedonhallinta tukeutuu ALMAan. 

Pankaboard on maailmanlaajuisesti johtava paksujen taivekartonkien ja päällystämättömien erikoiskartonkien valmistaja. Yritys tarjoaa laadukkaita kartonkiratkaisuja pakkauksiin, erilaisiin graafisiin ja teollisiin käyttötarkoituksiin sekä tarjoilutuotteisiin. Edelläkävijyys ja liiketoiminnan kasvu edellyttävät yritykseltä myös vahvaa panostusta IT-järjestelmiin ja tiedonhallintaan.

ALMA toimitti yritykselle vuonna 1994 Classic ALMAn. Sillä on ylläpidetty sähkö- ja automaatiokunnossapidon tietojen oikeellisuutta. Ratkaisussa on ollut reilut 7 000 laitepositiota ja 2 500 piiriä. Näiden tietojen systemaattinen ylläpito kertoo niiden isosta merkityksestä tuotantolaitoksen kunnossapidolle ja käytölle.

Hallittu tieto korreloi suunnittelun ja projektin nopeuteen

Pankaboardin loppuvuodesta 2017 alkaneen automaatiojärjestelmän uudistuprojektin myötä myös  ALMA Classic uudistettiin täysin uuteen ALMA NG-ratkaisuun. Tietokantapohjaisesti hallittu tieto on mahdollistanut uuden projektin toteutuksessa selkeästi nopeamman suunnittelun käynnistämisen.

On iso asia, että olemassa olevaa suunnittelutietoa voidaan tehokkaasti hyödyntää tietokannassa ja tuottaa uuden projektin sekä laitteiston vaatimat muutokset. Tämä on auttanut paljon suunnittelua toteuttavan Pöyryn lähtötilannetta, kun siellä ei ole tarvinnut erikseen tehdä ja tarkistaa kaikkia tietoja nollasta, sanoo Pankaboardin projektipäällikkö Jussi Konkola.

Erityisesti vanhemmilla tehtailla ja tuotantolaitoksilla liikkeellelähtö uudistusprojekteissa saattaa olla erittäin työlästä ja aikaa vievää juuri tietojen hajanaisuuden takia.

Projektissa on tiukka aikataulu. Se vaatii hyvää tiedonhallintaa, jotta voidaan keskittyä aidosti suunnitteluun ja sitä kautta parhaaseen lopputulokseen. Tällöin ei voida käyttää ylimääräistä aikaa manuaaliseen dokumenttien tuottamiseen, vaan tarvitaan tehokas työkalu, jolla muutostenhallinta onnistuu keskitetysti. Ilman ALMAa projektia ei olisi mahdollista tehdä tavoittelemassamme aikataulussa, toteaa Pöyryn pääsuunnittelija Hannu Isomäki.

Automaatiojärjestelmäprojekti toteutetaan kahdessa vaiheessa ja se valmistuu vuoden 2018 lopussa.

Jatkuvuus ja kehitys ovat ALMAn ytimenä

ALMAlle projektin edistyminen on ollut hienoa seurattavaa.

On ollut mahtavaa nähdä millainen merkitys  vanhemmilla ratkaisuillamme on ollut ja miten tekemämme jatkokehitys tukee asiakasta uusissa projekteissa. Nykyään tällaisissa projekteissa asiakkaalle on erittäin tärkeää minimoitu käyttökatkos tuotannossa. Siksikin tiedonhallinnalla on suuri vaikutus niin projektissa kuin kokonaisvaltaisessa muutoksenhallinnassa, toteaa  ALMAn toimitusjohtaja Juha Nissilä.

Samalla mahdollistamme projektin jälkeen kunnossapitotietojen käytettävyyden hallinnan ja laajennusmahdollisuudet mobiiliin ratkaisuun. Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme olla kehittämässä Pankaboardin kilpailykykyä tulevaisuuteen, Nissilä sanoo.

Kuva: Pankaboard/ Teksti: Tia Härkönen

 

Lisätietoa Pankaboardin projektista:

Jussi Konkola, jussi.konkola@pankaboard.com, p. 040 502 5812
Hannu Isomäki, hannu.isomaki@poyry.com, p.  040 826 2316

Lisätietoa ALMAsta:

Juha Nissila, juha.nissila@alma.fi, p. 050 307 3190

Katso myös ALMAn video sähkö- ja automaatiotiedonhallinnasta. VIDEO

Ota yhteyttä, mikäli teillekin on tulossa projekti, jossa ALMAlla voidaan tehostaa ja varmistaa projektinne liikkeellelähtö ja läpimeno.