Onko kunnossapitojärjestelmänne valmiina 2020-luvulle?

Teollisuus- ja tuotantolaitosten sujuva tuotanto sekä koneiden ja laitteiden elinkaaren maksimointi edellyttävät tehokasta, optimoitua ja ennakoivaa kunnossapitoa. Millainen tilanne teillä on?

Niin isojen kuin pientenkin teollisuuslaitosten tuotantokoneiden ja -laitteiden elinkaaren maksimoiminen edellyttävät tehokasta ja optimoitua ennakoivan kunnossapidon strategiaa ja siksi myös kunnossapitojärjestelmältä vaaditaan tänä päivänä yhä enemmän.

Tyypillisiä kunnossapitojärjestelmien tarpeita ovat muun muassa:

 • Kunnossapidon laitehallinta
 • Dokumentaationhallinta
 • Varasto- ja materiaalihallinta sekä hankintatoiminnot
 • Töiden, ilmoitusten ja resurssien hallinta
 • Mobiilitoiminnot: töiden hallinta, varasto- ja materiaalihallintatoiminnot
 • Korvattavien järjestelmien tietojen konvertointi
 • Liitynnät ulkopuolisiin järjestelmiin

Vastaako nykyinen järjestelmänne tarpeisiinne?

Raja perinteisen kunnossapidon henkilöstön ja tuotannon välillä on häipymässä ja kunnossapito kiinnostaa yhä useampia niin tuotannollisissa yrityksissä kuin palveluyrityksissä.

"Haluammekin ALMAlla haastaa sinua miettimään nykytilannetta teillä", toteaa ALMAn varatoimitusjohtaja Niko Pahkala.

Tee helppo testi tilanteestanne ja vastaa kysymyksiin joko "kyllä" tai "ei":

 • Vastaako nykyinen kunnossapitojärjestelmänne vaatimuksianne helppokäyttöisyydestä, kattavuudesta ja integroitavuudesta?
 • Onko järjestelmän kehitys jatkuvaa ja tuki sekä palvelut toimivia ja niiden elinkaari huomioitu?
 • Onko järjestelmä oikeasti käytössä: tukeeko se päivittäistä toimintaa ja myös sen kehittämistä?
 • Löydättekö tarvitsemanne tiedot helposti ja pystyykö henkilöstö keskittymään järjestelmän sijasta itse työhön?
 • Saatteko dokumentoitua projektit ja muutokset hallitusti jo projektin aikana?
 • Voiko järjestelmää laajentaa muille sovellusalueille (kuten suunnittelu, dokumentaationhallinta, projektipankki, EHSQ, IT-management?)

Enemmän "Kyllä"-vastauksia:

”Jos vastasit suurimpaan osaan kysymyksistä KYLLÄ, teillä on moni tuottavuuteen merkittävästi vaikuttava asia hallinnassa. Sen lisäksi teillä on hyvät lähtökohdat ja mahdollisuudet kehittää asioita entisestään”, onnittelee Niko Pahkala.

Enemmän "Ei"-vastauksia:

Mikäli vastaus useampiin kysymyksistä on EI ja jotkut niistä jäivät jopa mietityttämään, kannattaa tilannetta pohtia lisää.

”Vanhan kunnossapitojärjestelmän päivittäminen tähän päivään onnistuu melko helposti. Se on myös suositeltavaa ja nykyisestä järjestelmästänne saadaan kyllä oleelliset ja tarpeelliset tiedot sekä historia siirrettyä uuteen järjestelmään. Lisäksi esimerkiksi ennakkohuollot saadaan pyörimään systemaattisesti ja päivittäisen toimintanne tehokkuus paranee hyvinkin nopeasti”, hän toteaa.

 

ALMA Consultingin ydinosaamista on päivittää vanha kunnossapitojärjestelmä nykyaikaisella ja skaalautuvalla ratkaisulla. Sen avulla on mahdollista kehittää toimintaa myös kunnossapidon ulkopuolelle, kuten vaikkapa varastonhallintaan ja ostotilausten sekä hankintojen tekoon.

 

LUE LISÄÄ:
Katso kohdasta Referenssit asiakkaidemme Elenia Lämpö Oy:n ja Raahepolis Oy:n tarinat siitä, kuinka he ovat tuoneet tehoja ja varmistaneet kunnossapitonsa ALMAn avulla!