Miten hallita tapahtumia ja tehtäviä päivittäisessä johtamisessa?

Tarve yhdelle järjestelmälle, joka yhdistäisi niin omaisuudenhallinnan, kunnossapidon, turvallisuuden kuin laadun. ALMAn liiketoimintapäällikkö Jukka Manninen on keskustellut aiheesta monen teollisuudessa eri tehtävässä olleen henkilön kanssa, ja tunnistaa tuskan kokonaisvaltaiseen asioiden ja tiedon hallintaan.

Erilaisissa toimintaympäristöissä niin teollisuudessa kuin palveluorganisaatioissa on useita erilaisia tapahtumaketjuja, jotka vaikuttavat toinen toisiinsa. Ne voivat liittyä niin tuotantoon, mutta yhtälailla laatuun ja turvallisuuteen. Miten tämä kaikki saataisiin sujuvasti linkitettyä yhteen siten, että eri toimialueista vastaavat voisivat saada laajemman näkymän niin omaan tehtäväkenttäänsä kuin myös organisaation muihin funktioihin?

Ihan ensiksi on hyvä mainita, että olen työskennellyt työurallani useassa tehtävässä muun muassa teollisuudessa, kiinteistöjen johtamisen parissa sekä esimerkiksi turvallisuuspäällikkönä. Asiakkaina on ollut teollisuuskohteita, kauppakeskuksia, sairaala, oppilaitoksia sekä kiinteistöjen omistajia.

Näihin kokemuksiini nojaten tiedän, miten vastuullisessa työtehtävässä oleva (kuten tekninen päällikkö, kiinteistöpäällikkö, turvallisuuspäällikkö, laatupäällikkö, tehtaanjohtaja tai toimitusjohtaja) kohtaa päivittäin valtavan määrän tapahtumia ja tehtäviä sekä toimeksiantoja. Varmasti kaikki, jotka tämän tyyppisissä tehtävissä työskentelevät tunnistavat ”tuskan” siitä, miten hallita ja johtaa kaikkia tapahtumia.

Tähän kun yhdistetään toimintaan liittyvän tiedon ja dokumenttien hallinta, niin tekemistä ja hallittavaa kyllä riittää.

Olen nyt työskennellyt ALMA Consulting Oy:n palveluksessa vuoden päivät ja listaan saldona seuraavaa:

Olen vakuuttunut siitä, että erilaisten tapahtumien tai tehtävien hallintaan tarvitaan ja myös riittää yksi ja sama tietojärjestelmä.

Väitän, että on hyvin haastavaa ellei jopa mahdotonta johtaa kokonaisuutta, jos esimerkiksi kunnossapidon, turvallisuuden tai laadun tapahtumien ja tehtävien hallintaan on kuhunkin omat tietojärjestelmät. Sellaisessa tilanteessa on erittäin vaikeaa saada johtamisen kannalta tärkeää ja ennenkaikkea luotettavaa kokonaiskuvaa toiminnasta.

Vuoden ALMA-urani myötä tiedän myös, että tähän löytyy ratkaisu – ALMA. Siinä yhden järjestelmän sisään saadaan kaikki ne toiminnot, joita organisaatiossa tarvitaan. Oli kyse sitten kunnossapidosta, turvallisuudesta, laadunhallinnasta tai toiminnan johtamisesta.


Keskustelen mielelläni aiheesta tarkemmin, joten otathan yhteyttä, jos haluat kuulla lisää:

Jukka Manninen
liiketoimintapäällikkö
p. 050 356 2292
jukka.manninen(at)alma.fi

Tutustu myös:

https://www.alma.fi/ratkaisut