MaintALMA kunnossapitojärjestelmä Oulun Vedelle

ALMA Consulting Oy ja Oulun Vesi Liikelaitos ovat allekirjoittaneet sopimuksen kunnossapitojärjestelmän toimituksesta. ALMA Consultingin toimitus käsittää MaintALMA-kunnossapitojärjestelmän, varaosienhallinnan, mobiilitoiminnot, teknisen dokumentaationhallinnan sekä tarvittavat käyttöönottopalvelut sekä tulevat integraatiot ympäröiviin järjestelmiin.

”Oulun Vesi etsi kokonaispakettia johon sisältyisi integroitu dokumentaation hallinta ja kunnossapitojärjestelmä ja jota voisi käyttää mobiilisti kentällä. Valintaan vaikutti myös onnistuneet integroinnit eri automaatiojärjestelmiin jotka sallivat sulavan tiedonhaun kenttälaitteista. Luotettavuutta toimittajan valinnassa lisäsi sen hyvä maine kunnossapitojärjestelmien toimittajana aikaisemmin tehdyistä projekteista.” kertoo Mikko Parri, automaatioinsinööri, Oulun Vesi.

Oulun Vesi Liikelaitokseen kuuluu kaksi pintavesilaitosta, noin kaksikymmentä pohjavedenottamoa, kaksi jätevedenpuhdistamoa, sekä verkosto, johon kuuluu talousvesi-, viemäri- ja hulevesiviemäriverkosto. www.oulunvesi.fi