MaintALMA kunnossapitojärjestelmä Nivalan Kaukolämmölle

ALMA Consulting Oy ja Nivalan Kaukolämpö Oy ovat sopineet MaintALMA kunnossapitojärjestelmän käyttöönotosta Nivalan voimalaitoksen sekä kaukolämpöverkon kunnossapitoon.

Kunnossapitojärjestelmässä käyttöönotto sisältää mm. ennakkohuollot, vikakirjaukset, töiden ohjauksen, vuoropäiväkirjatoiminnot, varaston sekä mobiilitoiminnot töiden ja kirjausten hallintaan.

Nivalan Kaukolämpö on ollut jo aikaisemmin ALMAn asiakas ja heillä on ollut käytössä ALMAn teknisen tiedon ja dokumentaationhallintaratkaisu. Kunnossapitojärjestelmätoiminnot otetaan käyttöön jo olemassa olevaan ALMA-järjestelmään, jolloin olemassa olevia tietoja voidaan hyödyntää täysimääräisesti siinä.


”Meillä on ALMAssa valmiina jo aikaisemmin tehty kattava laitosmalli ja siinä linkitettynä tekninen dokumentaatio. Järjestelmän laajennus kunnossapitotoiminnoilla oli looginen valinta, koska se voidaan toteuttaa kevyesti ja nyt laitostiedonhallinta sekä kunnossapito voidaan jatkossa hoitaa samalla järjestelmällä.” Olli Jokinen Nivalan Kaukolämpö Oy:n toimitusjohtaja.


”ALMAn kunnossapitojärjestelmäratkaisut ovat tänä päivänä huippuluokkaa, mistä on osoituksena viime vuosina saadut uudet asiakkuudet. ALMA on skaalautuva järjestelmä, mistä tämä Nivalan Kaukolämmön järjestelmälaajennus on hyvä esimerkki: kunnossapitotapahtumia voidaan alkaa hallitsemaan kattavan ja digitaalisen laitosmallin päällä. On hienoa jatkaa hyvin toiminutta yhteistyötä Nivalan Kaukolämmön kanssa ja samalla jälleen saada uusi kunnossapidon asiakas energiasektorille.” Juha Nissilä ALMA Consulting Oy:n toimitusjohtaja.