LKAB projekti luovutettu onnistuneesti

LKAB:n pelletointilaitosten dokumentaation konvertointiprojekti (http://www.alma.fi/uutiset/lkab-ja-alma-consulting-oy-sopimukseen) on edennyt suunnitellusti ja jopa arvioitua paremmin. Projektissa konvertoitiin KA3 ja KK4 pelletointilaitosten sähkö- ja automaatiodokumentaatio uuteen, kunnossapidolle käytettävämpään muotoon, mikä tehostaa toimintaa ja parantaa käyttövarmuutta.

Tiukasta kokonaisprojektiaikataulusta huolimatta projekti pystyttiin luovuttamaan asiakkaalle 3 viikkoa suunniteltua aikaisemmin. Tähän päästiin projektiporukan erinomaisella ja sitoutuneella työskentelyllä ja yhteistyöllä sekä projektin hyvällä suunnittelulla. ALMA-järjestelmän tehokas hyödyntäminen ja soveltaminen on ollut projektin onnistumisessa myös keskeisessä roolissa.

”Monia projekteja nähneenä olen vakuuttunut, että tällaisia massoja toteutettaessa projektia ei olisi ollut mahdollista toteuttaa ilman näin tehokasta työkalua. Tämä on näkynyt useassa vaiheessa projektia, kun olemme voineet hyödyntää syntyneitä ratkaisumalleja sekä tehdä joustavasti muutoksia projektin aikana virheettömästi ja tehokkaasti ALMA-järjestelmän älykästä tietokantaa hyödyntäen”, projektivastaava Janne Mäkinen.


”Aikataulun ja projektin hallinnan kannalta keskeisessä roolissa on ollut oikea ja realistinen tilannekuva erivaiheessa projektia. Tämän mahdollisti projektissa käytetyn ALMA-järjestelmän kautta toteutettu edistymäseuranta, mikä antoi meille todellisen kuvan kullakin hetkellä projektin tilasta. Tulokset on nyt nähtävissä. Olemme erittäin tyytyväisiä hyvin sujuneeseen yhteistyöhön LKAB:n kanssa ja toivottavasti voimme jatkaa sitä uusissa projekteissa tulevaisuudessa.”  ALMA Consulting Operatiivinen johtaja Niko Pahkala.


Asiakkaan projektipäällikkö Evert Töyrä: ”Olemme erittäin tyytyväisiä projektin onnistumiseen. Se on sujunut aikataulullisesti yli odotusten ja kustannuksiltaan budjetissa. Myöskään sopimukseen ei ole tarvinnut palata koko projektin aikana. Projektin alussa näimme että suurimmat riskit onnistumiselle on tiukka aikataulu ja mahdolliset kielelliset ongelmat. Nämä kuitenkin osoittautuivat projektin kuluessa turhiksi.”


Pelletointilaitosten KA3 ja KK4 sähkö- ja automaatioinsinööri Henrik Johansson: ”ALMA on yllättänyt meidät positiivisesti. Projektin toteutuksen aikana on saatu myös korjattua paljon dokumentaatiossa olleita sisältövirheitä esim. I/O tietojen osalta, mihin emme olisi päässeet käsiksi ilman ALMAn hyödyntämää tietokantapohjaista suunnittelua. Nyt dokumentaation tiedot ovat ajan tasalla. Meille yllätys oli myös työkaluna käytetyn ALMAn suunnittelujärjestelmän joustavuus: se pystyi vastaanottamaan tietoa monessa muodossa ja hyödyntämään LKAB:n tyyppipohjia.”


Projektin tunnuslukuja:
Uusia dokumentteja luotiin kaikkiaan 14037 kpl ALMAn kautta:
-      3856 kpl sähköpiirille (811 piiriä)
-      5042 kpl instrumenttipiirille (2704 piiriä)
-      881 kpl väyläkaaviolle
-      1403 kpl kaappi- ja kotelokuvia (347 kpl kaappeja ja koteloita)
-      231 kpl 6 kV piirille (26 piiriä)
-      2388 kpl tuotespesifikaatioita

Projektissa käsiteltiin ALMan tietokannan kautta seuraava määrä uusiin dokumentteihin generoitavia tietoja:
-      2468 kpl keskuskuvia (41 keskusta)
-      272 kpl EA-kaappikuvia (51 kpl EA-kaappia)
-      10377 kpl I/O
-      20000 kpl kaapeli
-      12000 kpl komponentteja