Helen ottaa käyttöönsä Vitec ALMAn teknisen tiedon hallintajärjestelmän

Tehostaakseen ja helpottaakseen omaisuudenhallintaansa energiayhtiö Helen Oy järjesti keväällä 2020 EU:n laajuisen kilpailutuksen, jonka voittajaksi päätyi Vitec ALMA Oy:n tietojärjestelmä.

Elinkaaren aikaisen teknisen tiedon hallintajärjestelmän avulla yritys tai yhteisö voi seurata ja pitää huolta laitteistaan, koneistaan ja tietoverkostoistaan. Tietojärjestelmän avulla kaikki tarjolla oleva tieto on reaaliaikaista ja kaikkien järjestelmää hyödyntävien henkilöiden ja yksiköiden käytössä. Järjestelmän ylläpitäjä voi määrittää käyttäjille erilaisia rooleja ja antaa myös alihankkijoille oikeuksia päästä sisään järjestelmän tiettyihin tietoihin.

Helen on yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä, jolla on yli 500 000 asiakasta eri puolella Suomea. Helenillä on vakaa ja jatkuvasti tehostuva tuote- ja palveluliiketoiminta sähkössä, lämmössä ja jäähdytyksessä ja se rakentaa uusia ratkaisuja, jotka liittyvät hajautettuun energiatuotantoon, älykkäisiin kiinteistöihin sekä sähköiseen liikenteeseen.   Helenin tavoitteena on hiilineutraali energiantuotanto vuonna 2035. Sen omistuksessa ja hallinnassa on paljon erilaisia laitteita, laitoksia, koneita ja verkostoja. Näistä syntyy jatkuvasti paljon uutta ja päivitettävää teknistä tietoa, joka on saatava jaettua tehokkaasti Helenin oman henkilöstön ja alihankkijoiden kesken. Samalla kun Helen investoi voimakkaasti toimintansa hiilineutraalisuuden saavuttamiseen, investoi se myös omaisuudenhallintaansa. Kun omaisuus pysyy hyvässä kunnossa ja tehokkaassa käytössä, tuottaa se myös ympäristöhyötyjä ja paremman liiketoimintatuloksen.

Hiilineutraalit hankkeet ovat kaikkien etu

Vitec ALMAn Helenille toimittama tietojärjestelmä pitää sisällään kaiken sen, mitä Helen kilpailutuksessaan toivoi. Omaisuudenhallinnan kannalta järjestelmän tärkeimpiä ominaisuuksia ovat dokumenttien hallinta ja projektipankki. Kun ne ovat samassa järjestelmässä, ratkeaa monta tiedon siirtoon ja välittämiseen liittyvää käytännön ongelmaa.

- Dataa meillä on todella paljon ja ALMA-järjestelmässä on onneksi paljon ominaisuuksia. Monipuolisuudestaan huolimatta järjestelmä on käyttäjäystävällinen. Se mahdollistaa myös erilaiset tulevaisuuden laajentamistarpeemme. Käyttöönottoprojekti on ollut mutkaton ja sitä on viety läpi ammattitaidolla, kertoo Helenin tuotanto- ja omaisuus liiketoimintayksikön päällikkö Kirsi Raami.

Helen kehittää aktiivisesti hiilineutraaliutta tukevia tuotantomuotoja ja energiaa optimoivia ratkaisuja. Uusi tietojärjestelmä on mukana tehostamassa Helenin hiilineutraaliutta tukevia projekteja muun muassa mobiilin käyttöliittymänsä ansiosta. Projekteihin ja omaisuudenhallintaan liittyviä työtehtäviä voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä vähentää turhaa liikkumista ja pienentää päästöjä.

- Ilmastonmuutos vaikuttaa meihin kaikkiin, halusimme sitä tai emme. Tehokkaasti ja reaaliajassa liikkuva tieto on kriittinen tekijä, kun tehdään ympäristön kannalta tärkeitä päätöksiä. Helppokäyttöisen ja skaalautuvan tietojärjestelmän toimittajana meille oli hyvin tärkeää pärjätä tässä koko EU:n laajuisessa kilpailutuksessa. Olemme tehneet yhteistyötä Helenin kanssa jo useiden vuosien ajan, joten tästä on hyvä jatkaa kehitystyötä eteenpäin, painottaa Vitec ALMA Oy:n toimitusjohtaja Juha Nissilä.

 

Lisätietoja:
Yksikönpäällikkö Kirsi Raami, Helen Oy, 050 434 0086, kirsi.raami@helen.fi
Toimitusjohtaja Juha Nissilä, Vitec ALMA Oy, 050 307 3190, juha.nissila@alma.fi