Energia-alan murros puhutti ALMAn Energiaseminaarissa

ALMA järjesti 23. - 24.1. nykyisille energia-alan asiakkailleen kutsuvierasseminaarin Jyväskylässä. Seminaarissa eniten keskustelua synnytti energia-alan muutos, jossa kuluttajien ja tuottajien roolit ovat murroksessa.

Aikaisemmin energia-alan toimijoilla on ollut hallittavanaan pääasiassa vain omat tuotantolaitoksensa ja jakeluverkkonsa. Nyt tämä perinteinen toimintatapa on muuttumassa. 

”Energiayhtiöiden toimintakenttä on laajentunut muun muassa jäähdytykseen, sähköautojen latauspisteisiin ja aurinkovoimaloihin. Samalla energia-alan toimijoiden tulee mukauttaa myös asiakaspalvelunsa uuteen uskoon, sillä asiakkaiden turvallisuus- ja jäljitettävyysvaatimukset kasvavat koko ajan”, huomauttaa ALMAn liiketoimintapäällikkö Janne Lappi.

”Myös kuluttajien rooli on muuttumassa kuluttajista aktiivisiksi energiantuottajiksi. Sama kuluttaja-asiakas saattaa ostaa energiayhtiöltä sähköä talvella, mutta myykin omien aurinkopaneelien tuottamaa sähköä takaisin energiayritykselle kesällä. Jos omaisuudenhallinnasta halutaan tällaisessa monien toimijoiden ja kirjavien laitteiden sekä tuotantotapojen verkostossa pitää huoli, tarvitaan sitä varten toimiva ja joustava omaisuudenhallintajärjestelmä, toteaa Lappi.

Hyvä tietojärjestelmä toimii ja joustaa yrityksen koko elinkaaren ajan

Jyväskylään oli kokoontunut reilut 30 energia-alan ihmistä, kaikki ALMAn asiakkaita. Edustettuina oli siis sekä suurempien että pienempien yritysten edustajia eri puolilta Suomea.

Tilaisuuden avasi ALMAn toimitusjohtaja Juha Nissilä, joka pohjusti seminaaria energia-alan muutoksiin varustautumistarpeilla ja muistutti ALMAn mahdollisuuksista toimia tämän muutoksenhallinnan apuna.

Lounavoima Oy:n esityksessä käytiin läpi Saloon rakennettavan ekovoimalaitosprojektin edistymistä. ALMA on mukana projektissa koko sen elinkaaren ajan, eli sekä sen rakennusvaiheessa että myöhemmin myös laitoksen ylläpidossa. Tästä voit lukea lisää Lounavoiman ekovoimalaitosprojektista. 

Kotkan Energia on ottanut ALMAn hyvin laajaan käyttöön omassa toiminnassaan. ALMAn ansiosta kymmeniä päällekkäisiä tietojärjestelmiä on voitu poistaa käytöstä, kun tiedot on koottu ALMAan. Hallinnoitava tietojärjestelmäkartta on yksinkertaistunut ja rahaa on säästynyt. Lue tästä lisää tavoista, joilla Kotkan Energia hyödyntää ALMAa toiminnassaan.

Flowplus Oy oli ALMAn kumppanina mukana järjestämässä seminaaria. Flowplus kertoi omista ratkaisuistaan sekä ALMAn käytöstä huolto- ja palveluliiketoiminnanohjauksessa. ALMAn käyttö on laajentunut Flowplussan useiden yritysostojen ja kasvun mukana. ALMA on tukenut Flowplussaa yhtenäisten toimintamallien jalkauttamisessa jo kymmenelle paikkakunnalle. Lue tästä lisää Flowplussan ALMA-ratkaisuista.

Loimua Oy kertoi seminaarissa omia kokemuksiaan ja esitteli parhaita ALMAan liittyviä käytäntöjään. ALMAn avulla voidaan esimerkiksi tehostaa visuaalisista KPI- mittareista saatuja hyötyjä. Loimua on jo aikaisemmin hyödyntänyt ALMAa tuotanto-omaisuuden hallinnassaan, mutta he ovat nyt ottaneet sen mukaan myös yrityksen it-omaisuudenhallintaan. Projekti on käynnistynyt vauhdikkaasti ja etenee suunnitelmien mukaan.

Työpajoissa löytyi uusia kehityskohteita

Ensimmäisen seminaaripäivän jälkeen tilaisuus jatkui seuraavana päivänä työpajoilla, joissa käsiteltiin energia-alan murrosta ja sen vaikutuksia ALMAn kehitystyöhön. Monia kehitysehdotuksia nostettiin keskusteluissa esiin ja niitä otetaan mahdollisimman nopealla tahdilla huomioon ALMAn kehitystyössä.