Digitaalisuus, robotiikka ja tekoäly jylläävät 2020

Digitaalisuus, robotiikka ja tekoäly ovat niitä termejä, joihin olemme kaikki törmänneet jo monta kertaa jo aikaisemminkin. Vuonna 2020 ne ovat kuitenkin entistä enemmän myös käytännössä mukana yritysten tietojen hallinnassa, tuotannossa ja toimintaprosesseissa.

Tiedon määrä ja laatu ovat yritysten kannalta kriittisiä asioita. Jos tieto ei ole jossain yrityksen järjestelmässä, sitä ei voida hyödyntää digitaalisesti esimerkiksi robotiikassa tai tekoälyyn perustuvissa ratkaisuissa.

"Digitaalisuudesta, robotiikasta ja tekoälystä puhutaan paljon, mutta samalla aivan liian usein yliarvioidaan omat kyvyt ottaa niihin liittyviä uusia ratkaisuja käyttöön. Olen esimerkiksi useasti törmännyt dialogiin, jossa halutaan käyttää suurta laskentatehoa ja tehdä älykkäitä ennusteratkaisuja pilvestä. Miten tämä saadaan onnistumaan, jos yrityksen tietojärjestelmä ei ole riittävän tehokas ja tiedonlaatu riittävän korkea?", kysyy Vitec ALMA Oy:n toimitusjohtaja Juha Nissilä.

Kriittinen tieto ja perusdata kuntoon

Yrityksen kriittisen tiedon tallentaminen kankeille verkkolevyille ja Exceleihin ei ole enää tätä päivää. Silti se on edelleen monissa yrityksissä todellisuutta.

"Kun yrityksen tärkeät tiedot ovat digitaalisessa muodossa ja kaikkien sitä tarvitsevien henkilöiden reaaliaikaisesti tavoitettavissa, on markkinatilanteen ennustettavuus ja yrityksen päätöksenteko nopeampaa, tehokkaampaa ja todelliseen tilanteeseen perustuvaa", painottaa Nissilä.

Teollisuudessa lisääntyvä robotiikka ja automaatio tarvitsevat myös hyvin toimivan tietorakenteen tuekseen.

"Kun kokoamme kaiken laitosomaisuuden toimivaan tietojärjestelmään, mahdollistamme uusien robotiikka- ja tekoälyratkaisujen paremman ja laadukkaamman hyödynnettävyyden. Kunnossa olevan perusdatan ansiosta saamme näin tehtyä myös aikaisempaa laadukkaammat ennusteet", muistuttaa Nissilä.

Parempia ja tarkempia ennusteita

Liiketoiminnan tärkeimmät päätökset pohjautuvat ennusteisiin. Näin ollen on tärkeää, että ennusteessa hyödynnettävä data on mahdollisimman oikeaa.

"Oikea ja laadukas tieto ovat tärkeitä ennustettaessa uuden laitoksen uusien investointien määrää tai kun suunnitellaan laitoksen ennakoivaa kunnossapitoa. Kun tähän yhtälöön lisätään vielä yritysten uudet IoT-mahdollisuudet ja ripaus vauhdikkaasti kehittyvää tekoälyä, vaaditaan yrityksen tietorakenteelta asioita, joita ei pelkillä verkkolevyillä voi enää millään hallinnoida", jatkaa Nissilä.

IT-omaisuus muuttuu osaksi yritysten omaisuudenhallintaa

Yritysten tietorakenteiden tarpeet ovat tulevaisuudessa samantapaiset toimialasta riippumatta. Reaaliaikainen ja luotettava tieto ovat tärkeitä kaikille. Tuotantokriittisien tietojärjestelmien muutosten hallinta on nostettu teollisuudessa entistä enemmän esille. Tämä koskee erityisesti vikojen korjausta, mutta myös modernisointi ja investointihankkeita.

"Automaatio- ja it-projektien välinen ero on kaventunut. Aikaisemmin molemmat olivat vielä selkeästi erillään. Usein it-puoli hyppäsi automaatioon liittyviin investointiprojektiin mukaan lennosta, kun hoksattiin, että projekti vaatii muutoksia myös olemassa olevaan järjestelmään ja ohjelmistoympäristöön. Tämä synnytti usein odottamattomia kustannuksia, jotka saattoivat olla merkittäviäkin", huomauttaa Nissilä.

"IT-omaisuus nähdään nykyisin entistä enemmän osana yrityksen muuta omaisuudenhallintaa, johon kuuluvat myös kiinteistöt, koneet ja yrityksen osaamispääoma. Mitä helpommin on hahmotettavissa riippuvuudet eri osa-alueiden välillä, sitä helpompaa on vähentää ylimääräistä työtä alihankkijoiden töiden ohjaamisessa valvonnassa ja hankinnassa."

Viranomaisvaatimukset saadaan haltuun hyvällä tietojärjestelmällä

Yritysten tietojärjestelmiltä vaaditaan tulevaisuudessa aikaisempaa enemmän, koska viranomaisvaatimukset tiukentuvat jatkuvasti. Asiakkaat vaativat tunnetusti yrityksiltä jatkuvasti enemmän ja parempaa, mutta niin tekevät myös kunnat ja valtio. Erilaiset liiketoimintaan, tuotantoon ja sertifikaatteihin liittyvät tarkastukset ja selvitykset on hoidettava oikeaan aikaan ja niiden sisällön on oltava kunnossa.

"Toimivalla tietojärjestelmällä viranomaisvaatimukset tulee hoidettua ajallaan ja oikeassa muodossa. Vaatimukset kuitenkin muuttuvat aika-ajoin, joten myös tarvittavat muutokset ja päivitykset on voitava tehdä järjestelmiin helposti ja nopeasti. Jatkuvan muutoksen hallinta on siksi myös yksi vuoden 2020 avainasia, johon yritysten on suhtauduttava vakavasti", sanoo Nissilä.