ALMA Mustavaaran kaivoksen suunnitteluprojektissa tiedonhallintaratkaisun toimittajana

ALMA on valittu järjestelmä- ja palvelutoimittajaksi Mustavaaran kaivosprojektin suunnitteluvaiheeseen. 

ALMA toimittaa yrityksen ja projektin elinkaarenaikaisiin tarpeisiin järjestelmäratkaisun SaaS-mallilla: tekniseen tiedonhallintaan (kaikki suunnittelulajit) integraatioalustaksi, projektidokumentaation hallintaan, projektin hankinta- ja materiaalitarpeiden hallintaan sekä sähkö- ja automaatiosuunnittelujärjestelmäksi. 

Projektin jälkeen ALMAa on tarkoitus hyödyntää kunnossapito-, materiaalihallinta-, hankinta- sekä tiedon ja dokumentaation elinkaarenhallintajärjestelmänä.

Osana ratkaisukokonaisuutta ALMA myös toteuttaa projektin tiedonhallintapalveluita. ALMAn asiantuntija toimii projektissa Data Managerina ja varmistaa projektissa eri osapuolien toimesta syntyvän tiedon integroinnin sekä hyödynnettävyyden elinkaaren ajaksi. 

Mustavaaran Kaivos Oy (MKOy) on perustettu vuonna 2011. Yhtiö omistaa oikeudet Taivalkoskella sijaitsevaan Mustavaaran vanadiini-rauta-titaani-esiintymään. MKOy:n tavoitteena on rakentaa Raaheen metallitehdas ja käynnistää vanadiinituotanto terästeollisuuden vanadiinipitoisia sivutuotteita jalostamalla sekä hyödyntää tulevaisuudessa myös Mustavaaran esiintymän vanadiinimalmia. http://www.mustavaarankaivos.com