Referenssit

Kainuun Voima tehostaa tuotantoaan ALMAn avulla

Kunnossapito ja huolto
Varasto- ja materiaalihallinta
Teknisen tiedon ja Dokumentaation hallinta
Kainuun Voima Oy on Kajaanissa toimiva energiayhtiö, joka hankki Vitec ALMAlta modernin tietojärjestelmän tehostamaan toimintaansa. Monipuolisuus, hyvä käytettävyys, luotettavuus ja joustavuus ratkaisivat kilpailutuksen Vitec ALMAn eduksi.

Kajaanin kaupunki tarvitsee lämpöä ja sähköä. Kajaanilaiset yritykset tarvitsevat vielä lisäksi höyryä omiin tuotantoprosesseihinsa. Kaikkia näitä tuottaa Kajaanin Voima Oy. Yrityksellä on kaksi lämpövoimalaitosta ja kolme vesivoimalaitosta, joiden kunnossa- ja ylläpito tarvitsee jatkuvaa seurantaa.

"Hankimme ALMA-tietojärjestelmän useamman vanhemman järjestelmämme korvaajaksi. Tärkeintä meille on oman tuotantomme tehostaminen ja palveluiden tuottaminen asiakkaillemme. Vitec ALMAn järjestelmän hankinta on osa kehitystyötämme. Se on moderni ja monipuolinen tietojärjestelmä, jonka käytettävyys on hyvä ja toiminta luotettavaa. Kilpailutuksessa mukana olleet muut järjestelmät tuntuivat ALMAan verrattuina kankeilta", listaa käyttöpäällikkö Mika Paakkari Kainuun Voimasta.

Vesivoimalla Kainuun Voima tuottaa sähköä ja lämpövoimalalla sekä kaukolämpöä, sähköä että höyryä. Lämpövoimalan energian lähteistä puun osuus on noin 80 % ja turpeen noin 20 %. Yrityksen voimalaitosten vuosituotanto on hieman vuodesta riippuen 500 – 700 GWh tienoilla.

Ulkoistettujen toimintojen tukipalvelu

ALMAn käyttö alkoi Kainuun Voimassa huhtikuussa 2020. Viime vuoden syksyllä järjestettiin kilpailutus, jonka jälkeen vanhoja järjestelmiä alettiin korvata uudella ALMAlla. Laitteistojen kunnossapitojärjestelmästä, viestinnästä ja dokumenttien hallinnasta lähdettiin ensimmäisessä vaiheessa liikkeelle. Varastokirjanpito ja materiaalihallinta otetaan kunnolla käyttöön lähiaikoina.

"Meillä on vain neljä henkeä yrityksen omilla palkkalistoilla. Kaikki muu toimintamme on ulkoistettu. Uusi tietojärjestelmä on todella tärkeä myös alihankkijoidemme kannalta. Me voimme seurata heidän toimintaansa lähes reaaliajassa ja he pääsevät helposti raportoimaan meille, mitä kentällä milloinkin tapahtuu. Laitteistojen huoltohistoria löytyy jatkossa ALMAsta, joka helpottaa koneiden kunnossapitoa. Asentajien ei tarvitse enää etsiskellä, mitä laitteelle on edellisillä huoltokerroilla tehty", kertoo Paakkari.

Käyttöönottoprojektista Paakkarilla on vain hyvää sanottavaa. Uusien asioiden opettelu on aina hiukan hankalaa, mutta ALMAn käytön selkeys helpotti uuden oppimista.

"Oma väki osaa käyttää ALMAa jo hyvin ja pian myös alihankkijamme. Nyt käyttäjiä on noin 40 henkeä. Datan ja käyttäjien määrä on kasvanut huomattavasti, mutta se ei ole uudelle järjestelmälle mikään ongelma."

Mobiiliominaisuudet helpottavat kenttätyötä

Paakkari kiittelee järjestelmän käyttöliittymää, joka on ”nykypäivää”. Windows-pohjaisena tietoja on helppo kopioida ja siirtää laitteiden ja järjestelmien välillä.

"Mobiilikäyttöliittymä toimii hyvin, jolloin kunnossapidon asentajilla on kaikki tarvittava tieto mukanaan myös kohteessa. Tarvittaessa syvälliseen tietoon ja kuviin voi perehtyä myös tietokoneelta suuremman näytön kautta", hän toteaa.

Paakkarin mukaan ylläpidon kannalta käyttöoikeuksien jakaminen ja rajaaminen on nyt helppoa.

"Tässä on todella suuri muutos aikaisempaan verrattuna."

Järjestelmä laajenee tulevaisuudessa

ALMAn käyttöä on tarkoitus laajentaa Kainuun Voimassa vähitellen ja integroida siihen uusia järjestelmiä ja ominaisuuksia. Nämä ovat tulevan syksyn kehityskohteita.

"Kaikki voimalamme eivät ole vielä mukana järjestelmässä, mutta lähitulevaisuudessa ne liitetään mukaan. Kaikkiaan arvioisin, että vielä muutaman vuoden kestää, että saamme mukaan aivan kaikki ne ominaisuudet kuin haluammekin. ALMA varmasti toimittaisi kaiken meille paljon nopeamminkin, mutta muutos vaatii aikaa täällä meidän päässä muun muassa alihankkijoidemme suuren määrän vuoksi", sanoo Paakkari.

 

Teksti: Kai Tarkka
Kuva: Mika Paakkari

 

Kainuun Voima Oy on voimayhtiö, joka tuottaa lämpö- ja vesivoimaa erityisesti Kajaanin kaupungin asukkaille ja yrityksille. Kainuun Voiman lämpövoimalaitoksessa poltetaan täydellä teholla ajettaessa noin 470 kuutiota polttoainetta tunnissa. Tästä määrästä 95–97 % on kotimaisia polttoaineita. Voimalaitoksen bruttosähköteho on 88 MW, millä määrällä voitaisiin esimerkiksi yhtäaikaisesti käyttää miltei 1,5 miljoonaa 60 W:n lamppua. https://www.kainuunvoima.fi/