Referenssit

Ekovoimalaitos syntyy Saloon ALMAa hyödyntämällä

Teknisen tiedon ja Dokumentaation hallinta
Sähkö- ja automaatiotiedonhallinta
Kunnossapito ja huolto
Varasto- ja materiaalihallinta
Hankinnat
Greenfield
Ekovoimalaitos on Lounavoima Oy:n hanke, jossa rakennetaan Saloon uusimman teknologian mukainen kierrätyskelvotonta yhdyskuntajätettä polttoaineena käyttävä voimalaitos. Voimalaitoshankkeen tukena on jo sen alusta alkaen ALMAn toimittama tietojärjestelmä, jota hyödynnetään sekä suunnitteluvaiheessa että voimalaitoksen käytännön kunnossapidossa myöhemmin.

Lounavoima Oy halusi käyttöönsä tietojärjestelmän, joka tukee Ekovoimalaitoksen toteuttamista suunnittelusta käyttöönottoon ja ylläpitoon saakka. Suunnittelun aikana saadaan rakennettua sähköinen tehdasmalli - tai ehkä oikeammin ”voimalamalli” - joka tekee siirtymisen projektin eri vaiheesta toiseen mahdollisimman helpoksi ja vaivattomaksi.

"ALMAn järjestelmän käyttöönotto tapahtui meillä hyvin joustavasti. Sen avulla meillä on jatkuvasti ajantasainen tieto voimalaitoksen eri vaiheista ja toiminnoista. Järjestelmä kulkee myös mukana mobiilisti, mikä on tärkeää varsinkin, kun siirrytään myöhemmin suunnitteluvaiheesta yllä- ja kunnossapitoon", kertoo Lounavoiman toimitusjohtaja Petri Onikki.

"Halusimme valmiin järjestelmän sellaiselta toimittajalta, josta olimme saaneet muilta hyvää palautetta. Voimalaitoksen suunnitteluvaihe on lähtenyt ALMAn tuella hyvin käyntiin ja varsinaisesti voimalaitoksen toiminta käynnistyy vuoden 2021 tammikuussa."

Lämpö talteen, prosessit tehokkaiksi

Lounavoima Oy aloitti toimintansa vuoden 2017 lopussa. Samalla alkoi myös Salon Ekovoimalaitosprojekti. Voimalaitokseen tuodaan sen valmistumisen jälkeen jätteitä 17 kunnan alueelta. Lämpöä syntyy runsaasti itse polttoprosessin aikana, mutta sitä saadaan talteen myös tehokkaan savukaasunpuhdistuksen kautta. Ekovoimalaitoksen lämpö johdetaan Salon kaukolämpöverkkoon. Lisäksi myydään sähköä valtakunnan verkkoon.

"Tietojärjestelmällämme on jo nyt suunnitteluvaiheessa muutamia kymmeniä käyttäjiä. Järjestelmään kirjataan kaikki suunnittelun ja ylläpidon kannalta tärkeät tiedot voimalaitoskiinteistöstä, laitteista ja kytkennöistä. Käyttöönoton jälkeen voimalaitokseen tuodaan päivittäin noin 40 autokuormaa jätteitä, joten prosessin on oltava selkeä ja kunnossapidon nopeaa. Suunnittelemattomiin katkoksiin ei ole varaa, vaan kunnossapidon on toimittava jatkuvasti tehokkaasti", jatkaa Onikki.

Joustoa sekä ajan ja rahan säästöä

ALMAn käyttöönotto on tapahtunut Onikin mukaan hyvin joustavasti. Suurimmat hyödyt tietojärjestelmä tuottaa hänen mukaansa tehokkaana kunnossapitona ja dokumentaationhallintana. Kaikki tiedot ovat ajantasaisesti kaikkien järjestelmän käyttäjien saavutettavissa.

"Järjestelmä tulee varmasti säästämään meiltä runsaasti aikaa ja rahaa tulevien vuosien aikana. Erittäin tärkeää on myös mutkaton siirtyminen suunnitteluvaiheesta vuoden 2021 alussa voimalaitoksen ylläpitoon. Se voidaan toteuttaa tällä tietojärjestelmällä joustavasti, kun kaikkea suunnitteluvaiheen aikana kerättyä tietoa voidaan hyödyntää myös voimalaitoksen kunnossapidossa. Meillä on nyt ALMAn kanssa olemassa 2 + 5 vuoden sopimus, josta kaksi ensimmäistä vuotta käsittää suunnittelu- ja rakennusvaiheen sekä loput viisi vuotta kunnossapidon", hän kertoo.

 

Teksti: Kai Tarkka
Kuva: Lounavoima Oy

Lounavoima Oy on paikallinen jätteestä energiaa tuottava yhtiö. Vuonna 2017 perustetun Lounavoiman omistavat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) ja Salon Kaukolämpö Oy. Lounavoima Oy:n tehtävänä on järjestää LSJH:n keräämän kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen hyödyntäminen energiaksi. Tehtävänsä mukaisesti Lounavoima Oy toteuttaa Salon Korvenmäkeen ekovoimalaitoksen, joka aloittaa jätteiden energiahyötykäytön vuonna 2021. Lounavoima toimii mankala-periaatteella, joka tarkoittaa sitä, että yhtiö tuottaa palvelut omistajilleen omakustannushintaan. Lisätietoja: www.lounavoima.fi