Referenssit

ALMA toi uudet tuulet Helenin sähkö- ja automaatiokunnossapitoon

Teknisen tiedon ja dokumentaationhallinta
Kunnossapito ja huolto
Sähkö- ja automaatiotiedonhallinta
Energiayhtiö Helen Oy kehittää nykyisten sekä tulevien tuotantolaitostensa tiedonhallintaa pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti. Aikaisempien hankintojensa jatkoksi Helen hankki keväällä 2020 Vitec ALMAlta omaisuudenhallintajärjestelmän elinkaaren aikaisen teknisen tiedon hallintaan.

Elinkaaren aikaisen teknisen tiedon hallintajärjestelmän avulla yritys tai yhteisö voi seurata ja pitää huolta laitteistaan, koneistaan ja tietoverkostoistaan. Tietojärjestelmän avulla kaikki tarjolla oleva tieto on reaaliaikaista ja kaikkien järjestelmää hyödyntävien henkilöiden ja yksiköiden käytössä. Järjestelmän ylläpitäjä voi määrittää käyttäjille erilaisia rooleja ja antaa myös alihankkijoille oikeuksia päästä sisään järjestelmän tiettyihin tietoihin.

Helen on yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä, jolla on yli 500 000 asiakasta eri puolella Suomea. Helenillä on vakaa ja jatkuvasti tehostuva tuote- ja palveluliiketoiminta sähkössä, lämmössä ja jäähdytyksessä ja se rakentaa uusia ratkaisuja, jotka liittyvät hajautettuun energiatuotantoon, älykkäisiin kiinteistöihin sekä sähköiseen liikenteeseen.  Helenin tavoitteena on hiilineutraali energiantuotanto vuonna 2035. Sen omistuksessa ja hallinnassa on paljon erilaisia laitteita, laitoksia, koneita ja verkostoja. Näistä syntyy jatkuvasti paljon uutta ja päivitettävää teknistä tietoa, joka on saatava jaettua tehokkaasti Helenin oman henkilöstön ja alihankkijoiden kesken. Samalla kun Helen investoi voimakkaasti toimintansa hiilineutraalisuuden saavuttamiseen, investoi se myös omaisuudenhallintaansa. Kun omaisuus pysyy hyvässä kunnossa ja tehokkaassa käytössä, tuottaa se myös ympäristöhyötyjä ja paremman liiketoimintatuloksen.
 

Hiilineutraalit hankkeet ovat kaikkien etu

Vitec ALMAn Helenille keväällä 2020 toimittama tietojärjestelmä pitää sisällään kaiken sen, mitä Helen kilpailutuksessaan toivoi. Omaisuudenhallinnan kannalta järjestelmän tärkeimpiä ominaisuuksia ovat dokumenttien hallinta ja projektipankki. Kun ne ovat samassa järjestelmässä, ratkeaa monta tiedon siirtoon ja välittämiseen liittyvää käytännön ongelmaa.

Dataa meillä on todella paljon ja ALMA-järjestelmässä on onneksi paljon ominaisuuksia. Monipuolisuudestaan huolimatta järjestelmä on käyttäjäystävällinen. Se mahdollistaa myös erilaiset tulevaisuuden laajentamistarpeemme. Käyttöönottoprojekti on ollut mutkaton ja sitä on viety läpi ammattitaidolla, kertoo Helenin tuotanto- ja omaisuus liiketoimintayksikön päällikkö Kirsi Raami.

Helen kehittää aktiivisesti hiilineutraaliutta tukevia tuotantomuotoja ja energiaa optimoivia ratkaisuja. Uusi tietojärjestelmä on mukana tehostamassa Helenin hiilineutraaliutta tukevia projekteja muun muassa mobiilin käyttöliittymänsä ansiosta. Projekteihin ja omaisuudenhallintaan liittyviä työtehtäviä voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä vähentää turhaa liikkumista ja pienentää päästöjä.

Kun entiset tavat eivät enää toimi

Helenillä sykäys teknisen tiedon ja elinkaaren parempaan hallintaan tuotantolaitoksilla lähti alun perin liikkeelle tietojen kokonaishallinnan ongelmista.

Kun oma osaava väki viestii, että automaatiomme toiminta- ja työmalleihin tarvitaan muutosta, niin sitä ei sivuuteta. Oli myös selvää, että teknisen tiedonhallinnan näkökulmasta dokumentaation tarkkuudessa oli parantamisen varaa. Tietoon eivät päässeet  käsiksi kaikki ne, joiden piti ja lisäksi tietojen etsimiseen meni aivan liian paljon aikaa, kertoo kehityspäällikkö Panu Oksman.

Ensimmäisenä  haltuun otettiin Helsingin Salmisaaren A- ja B-laitosten sähkö- ja automaatiokunnossapidon tiedot. Lähtöaineisto oli monelta osin epätarkkaa, eikä kaikkia aiemmin tehtyjä muutostietoja näkynyt missään. Aineistoja jouduttiin etsimään tyhjästä, koska ei tarkasti tiedetty mistä löytyy mitäkin.

Olihan se hankalaa. Huolto- ja ylläpitotilanteissa tällainen on ollut kaikkea muuta kuin järkevää toimintaa, koska tiedot vietiin järjestelmään jälkikäteen. Reaaliaikaisuudesta ei siinä yhteydessä voinut puhua,  Oksman toteaa.

Tekniselle tiedonhallinnalle vahva ja pitkä elinkaari

Helenillä siirryttiin ALMAn mukana täysin uudenlaiseen työskentelytapaan ja dokumentaatioon. Nyt kaikki tiedot voidaan viedä järjestelmään samalla hetkellä, kun asiat tehdään. Erillisiä vaiheita ei tarvita ja työt sekä kirjaaminen menevät yhteneväisessä rytmissä. Myös tulevat kunnossapidon työt viedään suoraan myös ALMAan.

Merkitys ajankäytölle ja töiden nopeutumiselle on merkittävä. Kaikki syntynyt tieto on käytössämme heti ja välittyy myös oikea-aikaisesti kaikille osapuolille: omalle henkilöstölle, suunnittelutoimistoille ja alihankkijoille, Oksman listaa.

Energiateollisuus elää muutosten aikaa niin ympäristöpäästövaatimusten, sähkön hintakehityksen kuin muun muassa piikkikulutuksen tuomien energiatuotannon haasteiden keskellä. Näillä asioilla on merkittävä vaikutus siihen, millä tiedoilla tuotantolaitosta modernisoidaan, huolletaan ja kuinka isoa ylimääräistä työpanosta joudutaan käyttämään tietojen ajantasaiseksi saattamisessa.

Teknisen tiedon hallinta on avainasemassa tuotantoprosessien parissa työskentelevien työn tuottavuuden kannalta sekä tuotantoprosessien laadun, määrän sekä tietoturvan saavuttamisessa. Monessa organisaatioissa on käytössä lukuisia sovelluksia ja erilaisia tietojärjestelmiä, mikä ei aina helpota tilannetta.

ALMA tarjoaa monimutkaisiinkin tietosaarekkeisiin yhden integroidun järjestelmän, joka kattaa sisäänsä kaiken tarvittavan. Tiedonkulku pystytään varmistamaan tehokkaasti, turvallisesti ja nopeasti. Energia-alalla jatkuvuus ja pitkäjänteisyys ovat tärkeitä tekijöitä. ALMA pystyy tuomaan meille myös pitkän tähtäimen näkemyksen siitä, miten yhdessä vahvistamme tiedonhallintaamme ja siihen liittyviä toimintoja hyvän ja laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Tätä me arvostamme, Panu Oksman sanoo.

 

Teksti: Tia Härkönen
Kuvat: Tia Härkönen ja Helen Oy