Ratkaisuja elinkaaren eri vaiheisiin

Ulkoistetut palvelut ja niiden hallinta

ALMAn ratkaisut ulkoistuksien hallintaan

Ulkoistus on kasvava ilmiö teollisuudessa niin kunnossapidon, suunnittelun kuin muiden tukipalveluiden (tehdaspalveluiden) osalta.

Ulkoistuksissa aikaisemmin yrityksen sisällä hoidettuja tehtäviä ja toimintaprosesseja siirretään kumppanin hoidettavaksi. Mukana siirtyy myös valtava määrä tietoa ja osaamista, minkä siirtäminen ja ylläpito on tärkeää. Jotta ulkoistus toimii ja siitä saadaan mitattavia liiketoiminnallisia hyötyjä, täytyy ne voida todentaa osapuolien välillä.

ALMA on oiva väline Tilaaja-Toimittaja suhteen ylläpitoon, raportointiin ja kehittämiseen. Se tarjoaa osapuolille prosessin hallintaan työkalun, mikä tuo hyötyjä, koska:

  • Hyvällä tiedon- ja dokumentaationhallinnalla säästetään aikaa ja rahaa kun tehdään ulkoistuksen määrityksiä.
  • Palvelun rajauksia/rajapintoja on helpompi määritellä sekä tarvittaessa muuttaa ja kehittää.
  • ALMA tarjoaa tärkeää informaatiota toteutumien mittaamisessa: esim. keskeneräisten ennakkohuoltotöiden määrä ja korjausjonossa olevien kohteiden määrä, kehitys, budjetoidut ja toteutuneet kustannukset, projektin ja suunnittelun edistymä jne..
  • Osapuolien omistama tieto voidaan rajata ja säilyttää sillä kuka sen omistaa.​

Ulkoistavalle osapuolelle:

+   Voit säilyttää kriittiset tietosi hallinnassasi ulkoistuksesta huolimatta.

+   Voit seurata, hallita ja koordinoida palvelua sekä sen tasoa.

Palveluntarjoajalle:

+   ALMA voi olla työkalu mihin otat vastaan ulkoistuksen ja millä pyörität sitä tehokkaasti.

+   ALMA voi toimia keskitettynä työkaluna projekteissa, suunnittelupalveluissa, kunnossapito- ja huoltoliiketoiminnassa. Mahdollisuus hallita suuria asiakas-, tieto- ja tapahtumamassoja.

+   Voit tarjota halutun näkymän asiakkaillesi ja jakaa tarvittavan tiedon.

+   Mahdollisuus luovuttaa projektit asiakkaille ALMAlla sekä ylläpitää niitä heille sen kautta.

ALMAa voidaan hyödyntää ulkoistettujen palvelujen hallinnassa kaikille teknisillä osa-alueilla.

Palvelumme kattavat asiakkaan ympäristön, tarpeiden ja haasteiden kartoituksen, ratkaisuehdotuksen luomisen, järjestelmän käyttöönoton, koulutuksen, ylläpidon, kehityksen ja tuen. Teemme vankkaan osaamiseen ja tehokkaisiin työkaluihin perustuen myös tiedon siirrot vanhoista järjestelmistä, tietokannoista, exceleistä yms. uuteen ALMA ratkaisuun, jolloin siirtyminen uuteen järjestelmään sujuu mahdollisimman vaivattomasti.

Kuten muutkin ALMA ratkaisut ja sovellusalueet, ulkoistuksissa hyödynnettyä ALMA ratkaisua voidaan helposti laajentaa ALMAn muille sovellusalueille.