Ratkaisuja elinkaaren eri vaiheisiin

Tietoverkko-omaisuuden tiedonhallinta

Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat välttämättömiä nykyajan verkottuneessa toimintaympäristössä. Tuotantolaitoksien ja hajaantuneen tuotannon etähallinta sekä toimiva toimistoverkko ovat arkipäivää. Tuotantolaitoksilta löytyy monia toiminnalle kriittisiä verkkoja kuten esimerkiksi automaatio-, kaukovalvonta-, kulunvalvonta, kamera- ja radiopuhelinverkko, joiden toimintavarmuus voi olla kriittistä ja turvallisuuden kannalta välttämätöntä.

Miten tämä kaikki verkko-omaisuus hallitaan ja ylläpidetään? Missä eri osa-alueiden tiedot säilytetään ja miten tiedot löydetään tarvittaessa?

Usein tiedot hallitaan hajanaisesti ja kun niitä tarvitaan niitä ei löydetä ja jos löydetään, niin valitettavan usein tiedot eivät ole ajantasalla. Usein ongelmia aiheuttaa myös kokonaisuuden hallinta sekä hajanaiset dokumentointi- sekä tiedonsäilytystavat.

ALMAlla voit hallita kokonaisvaltaisesti ja helposti tuotantolaitoksen, kiinteistön, viestintä- tai kaukovalvontaverkon rakenteen, riippuvuudet ja omaisuuden mistä se muodostuu: verkkoarkkitehtuuri, runkokaapelit, valokuidut, atk ja verkkokaapit, kuitupaneelit, kytkennät, portit jne..

ALMA visualisoi eri asioiden riippuvuudet ja voit tarkastella niitä eri tason näkökulmista: esim. päätason tietoyhteydet (runkokuidut), tai detaljitasolla yksittäisten kytkentöjen näkökulmasta.

Kaikki tieto voidaan myös liittää älykkäästi ALMAn muuhun rakenteeseen esim. kiinteistöihin tai sillä mahdollisesti hallittavaan IT omaisuuteen (palvelimet, ohjemistot, sovellukset, integraatiot jne.)

Lue lisää IT-omaisuuden hallintajärjestelmästä

Tutustu esimerkkitarinaan, kuinka Agnico Eagle Finland on hyödyntänyt ALMAa IT-omaisuuden hallinnassaan.