Ratkaisuja elinkaaren eri vaiheisiin

Prosessisähköistys ja sähkön jakelun suunnittelu

ElectALMA-sähköistyssuunnittelu kattaa laitoksen kaikki keskukset, sähkölähdöt, kytkentätilat ja muun sähköistystiedon. Suunnittelijan apuna ovat kattavat kirjastot sekä automatisoidut toiminnot kytkentöjen tarkastelemiseen ja luomiseen.


Suunnittelutiedon monistaminen, taulukkojen muokkaus, useiden positioiden luonti yhdellä kertaa sekä etäkäyttömahdollisuus tehostavat suunnittelua. ElectALMA- suunnittelujärjestelmän tehokkuus korostuu edelleen monikäyttäjäympäristössä, kun valmiit ja suunnittelun aikana syntyvät ratkaisut ovat yhteisessä käytössä.

ElectALMAn avulla suunnittelija:

  • hallitsee laitoksen sähkönjakelun
  • luo standardeja moottoripiirejä; teho ja kierrosluku minimistä maksimiin
  • voi luoda tuotekonsepteja, todellisia tuotteita ja piirustuksia
  • hyödyntää tuote- ja kaapelikirjastoja automaattivalintojen rinnalla
  • luo moottorilistat standardiratkaisujen avulla
  • kytkee moottorin keskukseen ja varaa tarvittavat I/O:t
  • jakaa valmiin suunnittelutiedon piirustusten ja kaavioiden muodossa

TILAA MAKSUTON OPPAAMME: KUINKA OTAT SÄHKÖ-, INSTRUMENTOINTI- JA AUTOMAATIOSUUNNITTELUN TIEDONHALLINNAN HALTUUN HELPOSTI