Ratkaisuja elinkaaren eri vaiheisiin

ProcessALMA ja prosessit

ProcessALMA hallitsee prosessituotetehtaan prosessi- ja laitossuunnittelun mitoitustiedot sekä dokumentoinnin. Sen avulla tehtaan tiedot saadaan koottua yhteen paikkaan ja kaikki tieto on hyödynnettävissä niin laitoksen kunnossapidossa kuin myöhemmin uusissa projekteissa.

ProcessALMAn avulla hallitaan:

  • virtaus- ja PI- kaaviot-laite-, instrumentti-, venttiili-, linja- ja varusteluettelot
  • putkiluokat, venttiililuokat, tyyppipiirustukset 
  • prosessiselvitykset ja taselaskelmat
  • lämpö- ja virtaustekniset mitoitukset
  • toimintaprosessikuvaukset automaatiosuunnittelua varten
  • kustannusarviot
  • standardit ja viranomaisvaatimukset