Ratkaisuja elinkaaren eri vaiheisiin

Kenttäinstrumentointi

FieldALMA kattaa kaikki piirit, laitteet, kytkentätilat ja kentän tiedot. Automaatiosuunnittelutiedoista voidaan luoda raportteja, joita voidaan muokata tai käyttää pohjina myöhemmälle suunnittelulle.

Projekteissa syntynyttä tietoa voidaan hyödyntää kunnossapidossa, automaation muutoksissa ja uusissa projekteissa. Kun suunnittelu tehdään tietokantapohjaisesti, on uusien projektien käynnistys sekä muutoksien teko helppoa. Tietokanta on välittömästi myös kunnossapitohenkilöstön käytettävissä.

ALMA® noudattaa "Once only data capture"-periaatetta. Tieto tallennetaan tietokantaan vain kerran ja muutos tiedot päivitetään kaikkialle sen jälkeen, kun käyttäjä napsauttaa OK-painiketta.

FieldALMAn avulla automaatiosuunnittelija:

  • valitsee piirin osat komponenttikirjastosta
  • voi tarkistaa ja päivittää asennustyyppikuvia
  • luo kytkentäverkon ja koteloinnin helposti rekisterien avulla
  • tuottaa asennusdokumentoinnin
  • luo laitekytkennät ja kytkentäkaaviot
  • määrittelee I/O- positioinnin
  • ylläpitää ristikytkentätietoja
  • luo helposti kaikki tarvittavat raportit loppudokumentointia varten
  • voi käyttää kattavia tietokannan import/export-toimintoja

Koska automaatiopiirit ovat hyvin samantyyppisiä, ALMA® säästää merkittävästi suunnittelijan aikaa. Sillä voidaan kopioida piiri kokonaisuudessaan osineen ja kytkentöineen. Suunnittelija lisää vain piirille tunnukset ja prosessitiedot. Suunnittelussa saavutettava ajansäästö voi olla jopa 80 %.