Ratkaisuja elinkaaren eri vaiheisiin

HWACALMA ja talotekniikka

Talotekniikan tärkeimpiin toimintoihin voidaan lukea kiinteistön lämpö-, vesi-, viemäröinti-, ilmanvaihto- sekä automaatio- ja sähköjärjestelmät (LVIAS). Teollisuuskiinteistön talotekniikan toiminnot on usein liitetty rakennusautomaatiojärjestelmään.

HWACALMA toimii taloteknisen tiedon kokoavana järjestelmänä.

Sillä voidaan hallita niin erillisjärjestelmien tietoja kuin niiden kunnossapito:

  • keskuslämmitysjärjestelmä, lämmönsiirtoverkosto
  • vedenjakelu, putkistoverkosto varusteineen
  • ilmanvaihtojärjestelmän laitteineen
  • kiinteistön sähköjakelu keskuksineen ja johdotuksineen
  • kaikkien edellisten järjestelmien ohjaus-, säätö-, valvonta- ja suojalaitteet