Ratkaisuja elinkaaren eri vaiheisiin

DocALMA ja dokumentoinnin hallinta

Kannattavan ja kilpailukykyisen toiminnan perustana on luotettava dokumentaatio. DocALMA on teollisuuden vaatimuksiin soveltuva dokumenttien hallintaohjelmisto. Se tehostaa organisaation toimintaa, kun tiedon hakemiseen kulunut aika vähenee ja päätöksenteko nopeutuu.

DocALMA on tehokas työväline suurtenkin tietomäärien hallitsemiseen ja sen avulla organisaation tiedonhallinta yhtenäistyy.

DocALMA sisältää monipuoliset hakutoiminnot, joilla oikea tieto löytyy nopeasti ja varmasti. Revisiointi takaa puolestaan sen, että saatavilla on ajantasaisin tieto sekä mahdollisuus dokumenttien muutoshistorian tarkastelemiseen.

Ohjelmisto palvelee käyttäjiään lähiverkon, extranetin tai internetin kautta. Dokumenttien näkyvyys ja muokkausoikeudet ovat käyttäjäryhmä- ja käyttäjäkohtaisesti hallittavissa. DocALMA on aina laajennettavissa ja liitettävissä osaksi tehtaan laitosmallia ja laajempaa ALMA-järjestelmää.