Ratkaisuja elinkaaren eri vaiheisiin

ConstructionALMA ja rakennukset

ConstructionALMA on teollisuuskiinteistön tiedonhallintaohjelmisto, eräänlainen moderni huoltokirja, joka tukee kiinteistön käyttöä ja kunnossapitoa.

ConstructionALMAan voidaan sisällyttää:

  • kiinteistön lähtötietojen, viranomaismääräysten dokumentointi
  • kiinteistön käyttöohjeet
  • organisaatiot, vastuualueet ja vastuuhenkilöt
  • kunnossapidon ohjeistus
  • kunnossapidon häiriöseuranta, työnsuunnittelu ja ennakkohuollot-
  • kiinteistön kulutusseuranta
  • kiinteistön valvonta etänä www-selaimen kautta

ConstructionALMA ohjaa ja helpottaa laatu- ja ympäristöjärjestelmissä vaadittua oman toiminnan valvontaa. Se mahdollistaa kiinteistön elinkaariajattelun, kun rakennusten ja tilojen tietoja voidaan tarkastella koko niiden olemassaolon ajan ja tiedot ovat helposti pidettävissä ajantasalla.