Ratkaisuja elinkaaren eri vaiheisiin

Teknisen tiedon ja dokumentaation hallinta

DocALMA ja dokumentoinnin hallinta

Kannattavan ja kilpailukykyisen toiminnan perustana on luotettava dokumentaatio. DocALMA on teollisuuden vaatimuksiin soveltuva dokumenttien hallintaohjelmisto. Se tehostaa organisaation toimintaa, kun tiedon hakemiseen kulunut aika vähenee ja päätöksenteko nopeutuu.

DocALMA on tehokas työväline suurtenkin tietomäärien hallitsemiseen ja sen avulla organisaation tiedonhallinta yhtenäistyy.

DocALMA sisältää monipuoliset hakutoiminnot, joilla oikea tieto löytyy nopeasti ja varmasti. Revisiointi takaa puolestaan sen, että saatavilla on ajantasaisin tieto sekä mahdollisuus dokumenttien muutoshistorian tarkastelemiseen.

Ohjelmisto palvelee käyttäjiään lähiverkon, extranetin tai internetin kautta. Dokumenttien näkyvyys ja muokkausoikeudet ovat käyttäjäryhmä- ja käyttäjäkohtaisesti hallittavissa. DocALMA on aina laajennettavissa ja liitettävissä osaksi tehtaan laitosmallia ja laajempaa ALMA-järjestelmää.

ProcessALMA ja prosessit

ProcessALMA hallitsee prosessituotetehtaan prosessi- ja laitossuunnittelun mitoitustiedot sekä dokumentoinnin. Sen avulla tehtaan tiedot saadaan koottua yhteen paikkaan ja kaikki tieto on hyödynnettävissä niin laitoksen kunnossapidossa kuin myöhemmin uusissa projekteissa.

ProcessALMAn avulla hallitaan:

 • virtaus- ja PI- kaaviot-laite-, instrumentti-, venttiili-, linja- ja varusteluettelot
 • putkiluokat, venttiililuokat, tyyppipiirustukset 
 • prosessiselvitykset ja taselaskelmat
 • lämpö- ja virtaustekniset mitoitukset
 • toimintaprosessikuvaukset automaatiosuunnittelua varten
 • kustannusarviot
 • standardit ja viranomaisvaatimukset

 

MechALMA ja koneet & laitteet

MechALMA kokoaa koneisiin ja laitteisiin liittyvät tuotetiedot samaan paikkaan.

Löydät yhdestä paikasta:

 • mitoitustiedot
 • varaosatiedot
 • rakennepiirustukset, asennuskuvat, manuaalit ja muut dokumentit
 • kone- ja laiterekisterit
 • viranomaismääräykset ja tarkastusraportit

MechALMAn avulla tuotetiedot ja kunnossapito voidaan yhdistää saumattomasti koneen ja laitteen elinkaaren hallinnaksi.

ConstructionALMA ja rakennukset

ConstructionALMA on teollisuuskiinteistön tiedonhallintaohjelmisto, eräänlainen moderni huoltokirja, joka tukee kiinteistön käyttöä ja kunnossapitoa.

ConstructionALMAan voidaan sisällyttää:

 • kiinteistön lähtötietojen, viranomaismääräysten dokumentointi
 • kiinteistön käyttöohjeet
 • organisaatiot, vastuualueet ja vastuuhenkilöt
 • kunnossapidon ohjeistus
 • kunnossapidon häiriöseuranta, työnsuunnittelu ja ennakkohuollot-
 • kiinteistön kulutusseuranta
 • kiinteistön valvonta etänä www-selaimen kautta

ConstructionALMA ohjaa ja helpottaa laatu- ja ympäristöjärjestelmissä vaadittua oman toiminnan valvontaa. Se mahdollistaa kiinteistön elinkaariajattelun, kun rakennusten ja tilojen tietoja voidaan tarkastella koko niiden olemassaolon ajan ja tiedot ovat helposti pidettävissä ajantasalla.

HWACALMA ja talotekniikka

Talotekniikan tärkeimpiin toimintoihin voidaan lukea kiinteistön lämpö-, vesi-, viemäröinti-, ilmanvaihto- sekä automaatio- ja sähköjärjestelmät (LVIAS). Teollisuuskiinteistön talotekniikan toiminnot on usein liitetty rakennusautomaatiojärjestelmään.

HWACALMA toimii taloteknisen tiedon kokoavana järjestelmänä.

Sillä voidaan hallita niin erillisjärjestelmien tietoja kuin niiden kunnossapito:

 • keskuslämmitysjärjestelmä, lämmönsiirtoverkosto
 • vedenjakelu, putkistoverkosto varusteineen
 • ilmanvaihtojärjestelmän laitteineen
 • kiinteistön sähköjakelu keskuksineen ja johdotuksineen
 • kaikkien edellisten järjestelmien ohjaus-, säätö-, valvonta- ja suojalaitteet