Ratkaisuja elinkaaren eri vaiheisiin

Prosessisähköistyksen ja kenttäinstrumentoinnin suunnittelu ja ylläpito

Prosessisähköistys ja sähkön jakelun suunnittelu

ElectALMA-sähköistyssuunnittelu kattaa laitoksen kaikki keskukset, sähkölähdöt, kytkentätilat ja muun sähköistystiedon. Suunnittelijan apuna ovat kattavat kirjastot sekä automatisoidut toiminnot kytkentöjen tarkastelemiseen ja luomiseen.


Suunnittelutiedon monistaminen, taulukkojen muokkaus, useiden positioiden luonti yhdellä kertaa sekä etäkäyttömahdollisuus tehostavat suunnittelua. ElectALMA- suunnittelujärjestelmän tehokkuus korostuu edelleen monikäyttäjäympäristössä, kun valmiit ja suunnittelun aikana syntyvät ratkaisut ovat yhteisessä käytössä.

ElectALMAn avulla suunnittelija:

 • hallitsee laitoksen sähkönjakelun
 • luo standardeja moottoripiirejä; teho ja kierrosluku minimistä maksimiin
 • voi luoda tuotekonsepteja, todellisia tuotteita ja piirustuksia
 • hyödyntää tuote- ja kaapelikirjastoja automaattivalintojen rinnalla
 • luo moottorilistat standardiratkaisujen avulla
 • kytkee moottorin keskukseen ja varaa tarvittavat I/O:t
 • jakaa valmiin suunnittelutiedon piirustusten ja kaavioiden muodossa

TILAA MAKSUTON OPPAAMME: KUINKA OTAT SÄHKÖ-, INSTRUMENTOINTI- JA AUTOMAATIOSUUNNITTELUN TIEDONHALLINNAN HALTUUN HELPOSTI

Kenttäinstrumentointi

FieldALMA kattaa kaikki piirit, laitteet, kytkentätilat ja kentän tiedot. Automaatiosuunnittelutiedoista voidaan luoda raportteja, joita voidaan muokata tai käyttää pohjina myöhemmälle suunnittelulle.

Projekteissa syntynyttä tietoa voidaan hyödyntää kunnossapidossa, automaation muutoksissa ja uusissa projekteissa. Kun suunnittelu tehdään tietokantapohjaisesti, on uusien projektien käynnistys sekä muutoksien teko helppoa. Tietokanta on välittömästi myös kunnossapitohenkilöstön käytettävissä.

ALMA® noudattaa "Once only data capture"-periaatetta. Tieto tallennetaan tietokantaan vain kerran ja muutos tiedot päivitetään kaikkialle sen jälkeen, kun käyttäjä napsauttaa OK-painiketta.

FieldALMAn avulla automaatiosuunnittelija:

 • valitsee piirin osat komponenttikirjastosta
 • voi tarkistaa ja päivittää asennustyyppikuvia
 • luo kytkentäverkon ja koteloinnin helposti rekisterien avulla
 • tuottaa asennusdokumentoinnin
 • luo laitekytkennät ja kytkentäkaaviot
 • määrittelee I/O- positioinnin
 • ylläpitää ristikytkentätietoja
 • luo helposti kaikki tarvittavat raportit loppudokumentointia varten
 • voi käyttää kattavia tietokannan import/export-toimintoja

Koska automaatiopiirit ovat hyvin samantyyppisiä, ALMA® säästää merkittävästi suunnittelijan aikaa. Sillä voidaan kopioida piiri kokonaisuudessaan osineen ja kytkentöineen. Suunnittelija lisää vain piirille tunnukset ja prosessitiedot. Suunnittelussa saavutettava ajansäästö voi olla jopa 80 %.

Sovellus- ja järjestelmäsuunnittelu

FieldALMA ja EletALMA ovat toimiva pari myös yhdessä. Ne sisältävät kehittyneitä toimintoja toimittajariippumattomaan järjestelmäsuunnitteluun, jolloin määriteltyjen linkkien avulla suunnittelutieto voidaan liittää automaatiotoimittajien työkaluihin.

Kenttälaitesuunnittelun valmistuttua koossa ovat myös tiedot järjestelmäsuunnittelua varten, kuten hälytysryhmät ja käynnistyssekvenssi.

TILAA MAKSUTON OPPAAMMEKUINKA OTAT SÄHKÖ-, INSTRUMENTOINTI- JA AUTOMAATIOSUUNNITTELUN TIEDONHALLINNAN HALTUUN HELPOSTI