Ratkaisuja elinkaaren eri vaiheisiin

Kunnossapito ja huolto EAM ratkaisut

MaintALMA EAM ratkaisut

Niin isojen kuin pientenkin teollisuuslaitosten tuotantokoneiden ja -laitteiden elinkaaren maksimoiminen edellyttää tehokasta ja optimoitua ennakoivan kunnossapidon strategiaa. MaintALMA on moderni järjestelmä teollisuuden kunnossapidon tai eri toimialojen mobiilin huoltoliiketoiminnan johtamiseen ja ohjaukseen.
Lataa omaisuudenhallinnan pikaopas 

MaintALMA hyödyntää kunnossapidettävästä laitoksesta järjestelmään perustettavaa ALMA-laitosmallia. Sen runkona ovat laitoksen tuotantoprosessin hierarkia sekä laitoksen järjestelmät. Tehdasmallin ansiosta tiedot koneista, laitteista, varaosista sekä niihin liittyvistä dokumenteista ovat kunnossapito- ja huoltohenkilöstön hyödynnettävissä helposti ja nopeasti läpi vuorokauden (24/7).

MaintALMA kunnossapitoratkaisulla voidaan hoitaa niin kevyemmät kuin vaativimmatkin huollon ja kunnossapidon tarpeet. Järjestelmä on skaalautuva ja se soveltuu hyvin monenlaiseen ympäristöön.  Kevyet ratkaisut on helppo ja nopea toteuttaa ja käyttöönottaa.

ALMA soveltuu hyvin myös vaativimpiin ja laajempiin tarpeisiin, missä on tarve useamman tuotantolaitoksen tai ylläpidettävän kokonaisuuden kunnossapitoratkaisulle, käyttäjä- ja tapahtumamäärät ovat suuria, käyttäjäryhmiä on useita ja järjestelmällä voi olla useita liityntöjä muihin järjestelmiin ERP, automaatio, kunnonvalvonta jne.

MaintALMA varasto- ja materiaalihallinta sekä hankinnat

ALMAlla voidaan hallita pienempiä ja suurempia varastoja. Varasto- ja materiaalihallintapuolta voidaan skaalata asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Vaativimmissa ratkaisuissa voidaan hyödyntää ALMAn monivarastotoimintoja, hankinnoissa sopimusten hallintaa, automaattisia tilauksia. ALMAlla voidaan hoitaa nimikkeelliset sekä nimikkeettömät hankinnat sekä eri tyyppiset palveluhankinnat. Nimikehallinnan kautta päästään helposti laiteyhteyksiin, toimittaja, toimittaja sekä hankintatietoihin.

MaintALMA huoltoliiketoiminnassa

Huoltoliiketoiminnan hallinnassa hyödynnetään ALMAn kunnossapidon ja materiaalihallinnan toimintoja, minkä lisäksi korostuu asiakkuuden ja projektien hallinta, tarjoustoiminta ja laskutusprosessin sekä sopimusten hallinta. Huoltotoimintaa voidaan tehdä erilaisilla sopimuksilla ja veloitusperiaatteilla, omissa tiloissa tai asiakkaan tiloissa, se voi käsittää varaosakauppaa sekä erilaisia materiaalihallintaketjuja. ALMA tarjoaa joustavuudellaan ja skaalautuvuudellaan erinomaiset mahdollisuudet monenlaisen huoltoliiketoiminnan pyörittämiseen ja hallintaan. Vakiorajapinnat laskutus- ja taloushallintojärjestelmiin.

MaintALMAn avulla voidaan hoitaa tehokkaasti:

• Kustannusseuranta ja monipuoliset raportit eri tasoille: johto, päälliköt, työnjohto, asentajat

• Monipuoliset kalenterinäkymät eri tasoille: johto, päälliköt, työnjohto, asentaja

• Ennakko- ja seisokkihuoltojen resursointi, suunnittelu, ohjeistus sekä seuranta

• Päivittäiset/ viikoittaiset/ kuukausittaiset huollot

• Korjaava kunnossapito: vika- ja häiriöilmoitukset sekä vikatyöt

• Vuoro- ja käyttöpäiväkirja

• Mittaavan kunnossapidon analyysit

• Varasto- ja materiaalin hallintatoiminnot, viivakooditukset

• Hankinnat ja sopimukset

• Teknisen dokumentaation hallinta

• Toimittaja-, henkilö-, asiakas-, tuote-, aine- yms. rekisterit

• Projektit: tiedonhallinta, suunnittelu, projektien edistymän, toteuman sekä kustannusten seuranta

• Projektien ja suunnittelun tietojen ja dokumentaation haltuunotto

• Työturvallisuuden hallinta: riskiarvioinnit, työluvat, turvallisuuskeskustelut

• Hälytykset ja muistutukset

• Mobiilikäyttötarpeet

• Liitynnät ja integraatiot muihin järjestelmiin: ERP, automaatio, laskutus, tuntikirjaus, kaukovalvonta, kartta, VR

MaintALMAn tapahtumaseuranta palvelee käyttö- ja huoltohenkilöstöä, koska seurannan avulla pystytään kohdistamaan vika- ja häiriökirjaus suoraan oikealle kone-, automaatio-, instrumentointi-, sähkö- tai kiinteistöpaikalle. Se tarjoaa myös monipuoliset mahdollisuudet luokitteluun (kriittisyys, RCM) tapahtumahistorian ja mahdollistaa vuorotapahtumien yms. ilmoitusten kirjaukset. Kunnossapidon suunnittelussa MaintALMA pystyy hyödyntämään automaatiojärjestelmältä kunnonvalvonnasta ja suoraan laitteilta tulevaa käyntiaika- ja diagnostiikka sekä muuta tietoa (IoT). 

MaintALMA enemmän kuin kunnossapitojärjestelmä – järjestelmä kaiken omaisuuden elinkaarenhallintaan EAM

ALMAssa kaikki tieto- ja tapahtumat integroituvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Asiat nivoutuvat ja linkittyvät toisiinsa älykkäästi, minkä johdosta asiat eivät katoa omiin siiloihin. Tätä kaikkea tietenkin säädetään tarvittavilla käyttöoikeuksilla, millä voidaan määritellä kuka saa nähdä ja tehdä mitä, jolloin tietoturvallisuus voidaan säilyttää.

Mitä edellinen tarkoittaa käytännössä? Esimerkiksi samaan asiayhteyteen (laite, laitepaikka, muu kohde…) liittyvät tiedot: erityyppiset kunnossapitotapahtumat (työt), päiväkirjamerkinnät, työluvat, riskiarvioinnit, kustannukset, varaosat, dokumentaatio, historia löytyy ja on helposti käytettävissä yhdestä paikasta, kun niitä tarvitaan. Kun jotakin halutaan tarkastella pidemmälle, tämä onnistuu helposti, koska asiat linkittyvät toisiinsa loogisesti. Esim. varaosan, varastopaikan ja hankintojen tietoihin päästään helposti poratumaan ja voidaan tarvittaessa tehdä halutut jatkotoimet. Oleelliset tiedot voidaan tarjota kullekin käyttäjäroolille tämän kulloinkin hyödyntämällä käyttöliittymällä (esim. mobiili).

MaintALMAa voidaan laajentaa ja hyödyntää projektointiin sekä uuden suunnitteluun. Voit toteuttaa projektisi ja integroida niissä syntyvän tiedon ja dokumentaation ehyeksi ja älykkääksi kokonaisuudeksi jo projektin aikana, mikä voidaan projektin jälkeen helposti julkaista kunnossapidolle samassa järjestelmässä. MaintALMAa voidaan siis hyödyntää projektipankkina ja tiedon ja dokumentaation integraatioalustana, mihin kertynyttä tietoa voidaan ilman erillisiä tiedonsiirtoja jatkohyödyntää kunnossapidossa. (ALMAn kaikki ratkaisulaajennukset toimivat samalla järjestelmäalustalla ja samaan tietokantaan.) Lue lisää.

MaintALMA sisältää integroidun, ALMAn oman, oikean dokumentaationhallinnan, millä voit hallita ja ylläpitää kaiken teknisen dokumentaation. Järjestelmään on helppo tuoda ja viedä dokumentaatiota, yksittäin ja massana. ALMA huolehtii versioinnista. Kaikki dokumentaatio saadaan kunnossapidolle helposti käytettäväksi, kun sitä tarvitaan.

Eroavatko kunnossapidon tai omaisuuden hallinnan tarpeesi hieman perinteisestä laitehallinasta? Tarvitsetko ratkaisua esimerkiksi kiinteistöomaisuuden, LVIS-järjestelmien, IT-järjestelmien, palvelinten, kuituverkkojen, sähkö- ja automaatiojärjestelmien, ohjelmistojen hallintaan jne.. ALMA on järjestelmä millä voit hoitaa kaiken omaisuuden ylläpidon ja kunnossapidon.

MaintALMA voidaan helposti liittää muihin tietojärjestelmiin (IoT) mistä muutamia esimerkkejä erp, taloushallinto, laskutus, automaatio, tuotanto, kaukovalvonta, verkonvalvonta, työajanseuranta, raportointi, vr jne..

Olemme työskennelleet tuotanto-omaisuuden elinkaarenhallinnan kanssa vuosikymmeniä ja kehittäneet ohjelmistoratkaisumme pitkään osaamiseemme perustuen. Olemme luoneet ja omistamme järjestelmämme ja sen lähdekoodin, mikä mahdollistaa meille sen Coren ja ratkaisujen jatkuvan, syvällekin menevän kehityksen. Käyttöönotto- ja tukipalveluhenkilöstömme työskentelee tiiviissä yhteistyössä tuotekehityksemme kanssa, minkä johdosta meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus ratkaista myös sellaisia haasteita mitkä ovat pitkään olleet ja muuten jääneet ratkaisematta.

Palvelumme kattavat asiakkaan ympäristön, tarpeiden ja haasteiden kartoituksen, ratkaisuehdotuksen luomisen, järjestelmän käyttöönoton, koulutuksen, ylläpidon, kehityksen ja tuen. Teemme vankkaan osaamiseen ja tehokkaisiin työkaluihin perustuen myös tiedon siirrot vanhoista järjestelmistä, tietokannoista, exceleistä yms. uuteen ALMA ratkaisuun, jolloin siirtyminen uuteen järjestelmään sujuu mahdollisimman vaivattomasti.

Kuten muutkin ALMA ratkaisut ja sovellusalueet, MaintALMA järjestelmää voidaan helposti laajentaa ALMAn muille sovellusalueille.

Kunnossapitoasiakkaitamme:

Loimua Oy      Machinery Oy     Kokkolan Vesi

Nivalan Kaukolämpö Oy Kuopion Energia Kotkan Energia

Saarioinen Oulun Vesi Flowplus