Ratkaisuja elinkaaren eri vaiheisiin

IT-omaisuuden ja infran elinkaarenhallinta

IT-omaisuuden ja infran elinkaarenhallinta

 ALMA on IT-maailman eri kokonaisuudet, arkkitehtuurin osa-alueet ja näiden riippuvuudet hallitseva läpileikkaava omaisuudenhallintajärjestelmä. Se yhdistää tavallisesti hajanaisesti eri paikoihin dokumentoitujen asioiden tiedonhallinnan älykkäästi, joiden ylläpidosta vastaa useat eri toimijat. ALMAn dynaaminen ja rakenteellinen tietomalli on helppo ylläpitää ja päivittää ja tiedot löytyvät siitä helposti.

ALMAlla voit täyttää Tiedonhallintaa koskevan lain 906/2019 5 § vaatimukset Tiedonhallintamallin ylläpitämisestä.  

IT-omaisuuden tiedonhallinta yhdessä paikassa

 • Arkkitehtuurin hallinta eri tasoilla:
  • Liiketoiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuuri
 • Palvelimet, ohjelmistot ja versiot, vastuut, muistutukset
 • Verkot ja laitteet
 • Etäyhteydet
 • Ohjeistus ja dokumentaatio
 • Integraatiot ja riippuvuudet
 • Pääkäyttäjät ja tukipalveluvastuut, näiden palvelutasot sekä yhteystiedot

Miksi ALMA?

 • Yksi ja yhtenäinen työkalu ylläpitäjille ja kehittäjille
 • Kokonaisuuden hallinta paranee ja vastuualueiden rajapinnat selkiintyvät, minkä johdosta epäselvät vastuut eri toimijoiden välillä vähenevät radikaalisti
 • Muutokset voidaan suunnitella hallitusti etukäteen
 • Ohjelmistojen ja sovellusten versioinnit nähdään ALMAsta (esim. voidaan havaita vakava vika jossain ohjelmaversiossa / pystytään jäljittämään missä kaikkialla ko. versio on käytössä)
 • Järjestelmien välisten riippuvuuksien hallinta (esim. jos tietty ohjelmisto tai palvelin sammutetaan, niin mihin kaikkiin järjestelmiin sillä on vaikutusta)

ALMAn vähentää häiriöitä ja katkoksia sekä auttaa toipumaan niistä nopeammin. Eri toimialoilla tämä tarkoittaa eri asioita: teollisuudessa enemmän tuotantoa, kaupan alalla toimivia kassapäätteitä, sairaalassa taattua kriittisten järjestelmien toimintaa ja potilasturvallisuutta. 

ALMA auttaa ratkaisevasti myös ajankäytössä, sillä sen avulla tapahtuu vähemmän turhaa työtä tiedon hakemiseen. Tutkimusten mukaan pahimmillaan jopa 70 % työajasta kuluu tiedon hakemiseen.

ALMAn IT-ratkaisua voidaan syventää

Onko tarvetta detaljimpaan hallintaan?

ALMAlla järjestelmien rakenne, sanomanvälitys (Enterprise Application Integration-kuvaus), tietoliikenneverkko (Network) ja konfigurointitiedot (CMDB) voidaan hallita keskitysti ja tietokantapohjaisesti.

Lue lisää myös Tietoverkko-omaisuudenhallinnasta

Lue lisää IT-omaisuuden hallintajärjestelmästä