Ratkaisuja elinkaaren eri vaiheisiin

HSEQ, henkilöstö, rekisterit, asiakkaat CRM

ALMAn yleisiä ratkaisuja

 

ALMA-järjestelmä jakaantuu pääosa-alueisiin, joita ovat suunnittelu-, kunnossapito- sekä tiedon- ja dokumentaationhallinta. Ratkaisutarjontamme ei kuitenkaan ole rajoittunut vain näihin. Voimme laajentaa ja skaalata pääosa-alueita tai toteuttaa stand alone ratkaisuja esim. seuraaville osa-alueille:

Sähköinen laatujärjestelmä ja turvallisuus

- Toimintakäsikirja, siihen liittyvä ohjeistus ja dokumentaatio
- Vuosikello ja muistutukset
- Riskiarvioinnit
- Läheltä piti-ilmoitukset

Henkilötietojen ja pätevyyksien hallinta

- Erilaiset kortit, voimassaoloajat ja muistutukset, kouluttajatiedot
- Työsopimukset
- Koulutusrekisteri
- Henkilöiden vastuiden hallinta

Asiakkaat CRM

- Kontaktien ja dokumentaation- sekä projektien hallinta
- Tarjoukset
- Myynti ja laskutus
- Sopimukset
- Liityntä taloushallintoon

Rekisterit:

- Asiakasrekisteri
- Toimittajarekisteri
- Tuoterekisteri
- Henkilö- ja koulutusrekisteri
- Vastuuhenkilöt
- Sopimukset
- Vaaralliset aineet, kemikaalit
- Avaimet
- Ohjelmistot ja versiot
- Liitynnät muiden järjestelmien rekistereihin

IT-infran ja palvelinten hallinta

- Palvelimet, ohjelmistot ja versiot, vastuut, muistutukset
- Etäyhteydet
- Ohjeistus ja dokumentaatio

Kerromme mielellämme lisää asiakaskohtaisista ratkaisuistamme. Ota yhteyttä: sales@alma.fi