Ratkaisuja elinkaaren eri vaiheisiin

EAI ja sovellusintegraation hallinta sekä ylläpito

EAI ALMA

EAI ALMA on ensimmäinen IT-maailman terminologian ja riippuvuudet hallitseva kunnossapitojärjestelmä. Se yhdistää tavallisesti erillisinä olevat 4 tietokantaa.

ALMAssa järjestelmien rakenne, sanomanvälitys (Enterprise Application Integration-kuvaus), tietoliikenneverkko (Network) ja konfigurointitiedot (CMDB) voidaan kuvata keskitetysti NetworkALMAlla.

Yksi muutos päivittyy kaikkialle.

Miksi Network/EAI ALMA?

  • yksi ja yhtenäinen työkalu ylläpitäjille ja kehittäjille
  • vastuualueet, vastuuhenkilöt, vastuuyritykset sekä sopimukset voidaan hallita keskitetysti ja selkeästi.  Kokonaisuuden hallinta paranee ja vastuualueiden rajapinnat selkiintyvät, minkä johdosta epäselvät vastuut eri toimijoiden välillä vähenevät radikaalisti.
  • integraatioverkon muutokset voidaan suunnitella hallitusti etukäteen
  • järjestelmien ja ohjelmistojen dokumentaatiot löytyvät keskitetysti yhdessä paikassa 
  • ohjelmistojen ja EAI-sovellusten versioinnit nähdään Almasta (esim. voidaan havaita vakava vika jossain ohjelmaversiossa / pystytään jäljittämään missä kaikkialla ko. versio on käytössä)
  • järjestelmien välisten riippuvuuksien hallinta (esim. jos tietty ohjelmisto tai palvelin sammutetaan, niin mihin kaikkiin järjestelmiin sillä on vaikutusta)
  • helpottaa loogisten sanomaketjujen ja sanomaan liittyvien muunnosten hallintaa sekä versiointia.

ALMAn EAI-ratkaisu tuo selkeitä säästöjä, sillä se vähentää häiriöitä ja katkoksia sekä auttaa toipumaan niistä nopeammin. Eri toimialoilla tämä tarkoittaa eri asioita: teollisuudessa enemmän tuotantoa, kaupan alalla toimivia kassapäätteitä, sairaalassa taattua kriittisten järjestelmien toimintaa ja potilasturvallisuutta. 

ALMAn  EAI auttaa ratkaisevasti myös ajankäytössä, sillä sen avulla tapahtuu vähemmän turhaa työtä tiedon hakemiseen. Tutkimusten mukaan pahimmillaan jopa 70 % työajasta kuluu tiedon hakemiseen.