Palvelut

Tuki- ja ylläpitopalvelut

Tuki- ja ylläpitopalvelumme auttavat asiakasta järjestelmän päivittäisessä käytössä ja varmistavat järjestelmän toimivuuden.

Normaali tukipalvelumme palvelee toimistoaikana klo 8-16. Tarvittaessa palvelutasosta ja vasteajasta voidaan sopia erikseen ylläpitosopimuksessa.

Pienet käyttöongelmat ratkomme puhelimen, etäyhteyden tai jaetun työpöydän kautta. Palvelun hoitaa asiakkaalle nimetty henkilökohtainen asiakastukihenkilö, joka tuntee asiakkaan toimintaympäristön. Meillä tuki tulee nopeasti ja et jää odottelemaan tikettiä, näennäistä palvelua ja ylisuurta laskua!

Ylläpitosopimukseen kuuluvat säännölliset ohjelmistopäivitykset varmistavat järjestelmän toimivuuden ja käytettävyyden ympäröivän maailman ja ohjelmistojen muuttuessa. Ylläpitosopimusasiakkaana saat normaalien ylläpitopäivitysten lisäksi uusia käyttöä parantavia toiminnallisuuksia.

ICT-tukipalvelut

 • ALMA-palvelimen sekä tietokannan perustamisen

 • palvelinalustan vaihdot

 • järjestelmäasennukset, tarvittavat yhteydet ja niiden ylläpito

 • SaaS-palvelut

 • varmuuskopiontipalvelut

Käytön tukipalvelut

 • versiopäivitykset

 • pääkäyttäjätuki

 • ALMA-järjestelmän ja eri sovellusalueiden käyttötuki

 • neuvonta ongelmatilanteissa

 • vikatilanteiden selvitys

Laajempi jatkuva tukipalvelu - Pääkäyttäjäpalvelu

Pääkäyttäjäpalvelun avulla ALMA-ohjelmistot saadaan tuottamaan enemmän, kun organisaation asiantuntijat vapautuvat rutiiniylläpitotehtävistä. Pääkäyttäjäpalvelu varmistaa tehokkaan ja toimivan teknisen tiedonhallinnan tuotannon ja kunnossapidon tarpeet huomioiden. Palvelun avulla varmistetaan ALMA-järjestelmän ajan tasalla olo, tiedonhallinnan muutoksien hallittu toteutus sekä ALMA-tuen saatavuus ilman yrityksen omaa henkilösidonnaisuutta. ALMA pääkäyttäjäpalvelu voi auttaa myös projekteissa ja lomien aikana, kun omia resursseja ei ole saatavissa.

Tänä päivänä on tavallista, että tuotantolaitoksella ei ole omia suunnitteluresursseja, vaan kaikki hoidetaan ulkoistettuna palveluna usean eri toimittajan toimesta. Tällaisessa monitoimittajaympäristössä palvelumme varmistaa tilaajan toimintatapojen, standardien ja ohjeiden noudattamisen sekä eri toimijoille parhaat ja yhtenäiset toimintatavat järjestelmän käyttämisessä. ALMA-pääkäyttäjäpalvelu huolehtii aina tuotantolaitoksen ylläpidon ja kunnossapidon elinkaarenaikaiset tarpeet tiedon- ja dokumentaationhallinnassa.

Pääkäyttäjäpalvelu kattaa seuraavia palveluita:

 • sovellusten käytettävyyden seuranta ja raportointi

 • käyttäjäoikeuksien hallinta

 • sovelluksen käytön yhtenäistäminen ja toimintatapojen kehittäminen

 • käyttäjäkoulutuksen koordinointi ja järjestäminen uusille käyttäjille

 • käyttäjien tuki ongelmatilanteissa

 • vikatapausten selvittely

 • kehitystarpeiden koordinointi

 • muut pääkäyttäjäpalveluun sovittavat asiat, esimerkiksi projektipalvelut

ALMA- järjestelmän täydellinen ulkoistaminen ALMA-pääkäyttäjäpalveluiden vastuulle on kustannustehokas ratkaisu organisaatiollenne.