Palvelut

Tiedonsiirto- ja harmonisointipalvelut

ALMAn asiantuntijoilla on pitkän työhistorian ja lukuisten eri projektien kautta laaja-alainen kokemus erityyppisistä tiedonsiirroista ja harmonisoinneista.

Olemme siirtäneet ja harmonisoineet projekteissamme suuria ja monimutkaisia tietomassoja, joten tiedämme, että isotkin haasteet saadaan ratkaistua.

ALMA-järjestelmä on tehokas työkalu tietojen harmonisointiin ja visualisointiin harmonisointiprojekteissa. Tiedonsiirtoasiantuntijamme kartoittavat asiakkaan nykyisten tietojen laadun, määrän ja haasteet. Tavoitetilan perusteella annamme arvion siirron ja harmonisoinnin toteutuksesta ja kustannuksista.

Mitä tehdä monen järjestelmän "loukussa"?

Järjestelmäloukku on tilanne, jossa tiedot ovat hajaantuneena eri järjestelmiin. Esimerkkitapauksessamme ne olivat taltioituna kahteen erilliseen suunnittelujärjestelmään: automaatiojärjestelmiin ja kunnossapitojärjestelmään sekä sen lisäksi vielä erillisiin Excel-dokumentteihin, jotka sijaitsivat useilla verkkolevyillä.

Asiantuntijamme arvioivat kokonaisuuden ja toteuttivat tiedon keräämisen ja harmonisoinnin keskitettyyn ALMA-järjestelmään. Harmonisoinnin lopputuloksena ylläpito helpottui ja kunnossapidon tiedot löytyivät jatkossa yhdestä paikasta. Säästöt asiakkaalle olivat merkittäviä niin ajassa kuin rahassa.

Teemme ja konsultoimme myös sähkö- ja automaatiopiirustusten harmonisointi ja layout-suunnittelua huomioiden niin kunnossapidon ja ylläpidon päivittäiset tarpeet kuin käytettävyysvaatimuksetkin.