Palvelut

Tiedonhallintapalvelut ja ratkaisut projekteihin sekä ylläpitoon

Jo projektien aikana tehdään hyvin pitkälle vaikuttavia päätöksiä ylläpidon ja kunnossapidon elinkaaren aikaiseen tehokkuuteen ja kustannuksiin liittyen. Me ALMAlla olemme olleet mukana lukuisissa teollisuuden investointiprojekteissa vuosikymmenten aikana ja tiedämme miten tiedonhallinta kannattaa ja pitää käytännössä tehdä jo projektista lähtien siten, että elinkaarenaikaiset tarpeet tulee huomioiduksi.

Henkilöstöllämme on pitkäaikainen kokemus ja vahva osaaminen eri tyyppisten tuotantolaitosten suunnitteluprojekteista ja niiden tiedonhallinnasta useilla toimialoilla sekä erilaisissa asiakaskohteissa. 

Palvelumme kattavat koko projektin elinkaaren aina tarjousvaiheesta luovutukseen asti. Keskeisenä osana ratkaisuamme hyödynnämme ALMA ohjelmistoa teknisen tiedon integraatioalustana Lue aiheesta lisää täältä.

Tiedonhallintapalvelumme (Informaatiopäällikkö) tuo vahvaa osaamista ja ratkaisuja projekteihin useisiin osa-alueisiin. Yhdessä asiakkaan kanssa katsomme projektiinne tarvittavat ratkaisut ja osa-alueet.

 

Ohessa esimerkkejä tiedonhallintapalveluiden mahdollisesta sisällöstä:

 • Asiakkaan toimintaympäristön kartoitus
 • Projektipankin luominen projektille
 • Teknisen tiedon integraatioalustan luominen millä kaikki tekniset osa-alueet (mekaaninen, prosessitiedot ja putkistot, sähkö- ja automaatio, rakennukset ja LVIS, IT…) on mahdollista ottaa vastaan jo projektin aikana, integroida älykkäästi toisiinsa ALMA integraatioalustalla sekä hallita elinkaaren aikana.
 • Teknisen dokumentaation ja tiedonhallinnan menettelyiden luominen ja toimeenpano projekteille valmiin laitoksen kunnossapidon tarpeet huomioiden.
 • Projektin tietovirtojen hallinta sekä edistymäseuranta yhdessä projektipäällikön kanssa.
 • Tilaajan, toimittajan ja alihankkijoiden tukipalvelut projektin edetessä.
 • Tunnusjärjestelmän sekä standardien luonti ja konsultointi, ylläpito ja valvonta
 • Vaadittavien lähtötietokyselypohjien luonti eri osapuolille valmiin laitoksen kunnossapidon tarpeet huomioiden.
 • Projektin lähtötietojen sekä detaljitietojen siirrot ja älykäs integrointi elinkaarenhallintatarpeet huomioiden.
 • Sähkö- ja automaatiotiedonhallintamenettelyt ja projektissa tarvittavien ratkaisumallien eli pohjakuvien, raporttipohjien, mallipiirien, tuotteistuksien yms. luonti
 • Projektihankinnat ja materiaalihallinta ALMA ohjelmistoratkaisulla.
 • Kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän luonti projektissa syntyneen ja ALMAan integroidun teknisen tiedon päälle.

Automaatio- ja sähkösuunnitteluprojektien tehostamis- ja suunnittelupalvelut

ALMA-järjestelmä tarjoaa tehokkaat työkalut eri tyyppisten sähkö- ja automaatioprojektien toteuttamisen. 

Henkilöstöllämme on pitkä kokemus erityyppistä projekteista ja viimeisin hiottu ALMA-tietotaito sekä suunnitteluosaaminen. Koulutusten ja tukipalvelujen lisäksi tarjoamme projekteihin myös varsinaista ALMA-suunnittelua. ALMAn asiantuntijan tehdessä suunnittelua tehdään samalla myös asiakkaan järjestelmän ja tietokannan kehitystä, mikä tuo hyötyjä pitkään projektin jälkeenkin. 

Kysy lisää erityyppisistä projektipalveluista liittyen uudisprojekteihin, järjestelmien vaihtoprojekteihin, kenttälaitteiden vaihtoprojekteihin yms. niin kerromme mielellämme, miten tuomme entisestään lisää tehoja ja tuottavuutta projekteihinne.

Lue asiakkaidemme kokemuksista:

Raahen Voima HELEN Neste Jacobs Mustavaaran Kaivos