Palvelut

Järjestelmähosting

ALMAn järjestelmähosting eli tietokantahotellin käyttö on kustannustehokas ja vaivaton ratkaisu niin projektinaikaiseen kuin myös organisaation päivittäiseen tiedonhallintaan. 

ASP-palveluumme (Application Service Provider) kuluu:

  • vaatimusmäärittelyn mukainen palvelin ja sen ylläpito

  • salattu, nopea ja kahdennettu tietoliikenneyhteys

  • ALMA-ohjelmiston ylläpito sekä päivitykset

  • vaatimuksen mukaisen tietokannan perustamisen

  • tietokannan varmuuskopiointi

ASP-kantaa voidaan ylläpitää laitoksen koko elämänkaaren ajan tai vaihtoehtoisesti kanta voidaan siirtää asiakkaan määrittämälle toiselle palvelimelle projektin läpiviennin jälkeen.