Agnico Eagle Finland: Kultaa maailmanmarkkinoille ALMAn tuella

Agnico Eagle Finland Oy tuottaa kultaa maailmanmarkkinoille. Yhtiö omistaa Kittilässä kultakaivoksen, jonka tietoliikennelaitteiden dokumentointi toteutetaan ALMAn tietojärjestelmällä.

Tutustu tarkemmin

Agnico Eaglen Kittilän kaivos on Euroopan suurin kultakaivos. Sieltä louhitaan vuodessa noin 1,6 miljoonaa tonnia malmia, josta tuotetaan noin 6 000 kiloa kultaa. Kaivos työllistää noin 460 omaa työntekijää sekä 300–400 urakoitsijoiden työntekijää.

”Otimme ALMAn alunperin käyttöön tietoliikenneverkkojemme dokumentointia varten. Maanalaisessa kaivoksessa on satoja kilometrejä kuituverkkoa sekä siihen liittyviä laitteita. Kun tiedämme mitä laitteita on missäkin, nopeutuu niiden huolto ja korjaus selvästi”, kertoo Agnico Eagle Finland Oy:n järjestelmäasiantuntija Pasi Mäkelä.

Hyvin sujuneen projektin ansiosta yritys on laajentamassa ALMAn käyttöä myös muuhun kaivoksen laitehallintaan.

"Kun kaikki kaivoksen laitteet on saatu dokumentoitua, löytyy järjestelmästä yhteenlaskettuna yli 15 000 laitteen tiedot”, laskeskelee Mäkelä.

Kun dataa on paljon, eivät pelkät excelit riitä

Yhteistyö ALMAn kanssa alkoi kesällä 2019. Mäkelä oli kuullut kollegaltaan ALMAsta ja tutustunut sen jälkeen ohjelmistoon itse. Sekä hänen kollegallaan että Mäkelällä oli sama haaste: dataa oli todella paljon, joten pelkillä exceleiden pyörityksillä tiedonhallinta ei ollut enää millään mahdollista.

”Hankintapäätös tehtiin kesällä 2019 ja helmikuun 2020 lopussa saadaan ALMAn ensimmäisen projektin käyttöönottovaihe valmiiksi. Tulee kuitenkin olemaan vielä vuosien asia ennen kuin kaikki meidän tuhannet laitteet saadaan dokumentoitua järjestelmään. Osa laitteista on yli kilometrin syvyydessä, joten erilaisissa vikatilanteissa on tärkeää löytää oikea laite ja sen sijainti nopeasti”, huomauttaa Mäkelä.

Asiakaspalvelu toimii

Mäkelän mukaan kokemukset ALMAsta ja sen asiakaspalvelusta ovat hyvin positiivisia. Nimetyt yhteyshenkilöt ovat olleet käytettävissä alusta alkaen.

”Sitä ollaan ALMAlta saatu, mitä olemme tarvinneet ja pyytäneet. Puheluihin ja sähköposteihin on vastattu nopeasti, eli asiat eivät ole jääneet turhaan roikkumaan. Viikoittain olemme myös pitäneet palavereita, joissa olemme seuranneet projektin etenemistä ja katsoneet, jos on tarvittu jotain uusia asioita”, esittelee Mäkelä projektin kulkua.

Tukea myös suunnitteluun

Suurin hyöty ALMAsta on siis ollut korjaus- ja huoltotoimenpiteiden nopeutuminen. Kultakaivoksen henkilöstölle tärkeää on, että dokumentit ovat aina heidän mukanaan mobiilisti. Tiedot ovat yhdessä paikassa ja sieltä näkyvät esimerkiksi erilaiset kytkentälistat selvästi.

”Vikatilanteiden korjaamisen lisäksi ALMAsta on meille hyötyä myös suunnittelussa. Se nopeutuu, kun on tällainen helppokäyttöinen työkalu käytettävissä. Saadaan uutta tekniikkaa helpommin otettua käyttöön sekä täällä maanpinnalla että tuolla kilometrin syvyydessäkin”, kertoo Mäkelä.

 

Teksti: Kai Tarkka

Raahepolis Oy – ALMA sopii myös kiinteistöhallintaan

Kun vuokrattavia kiinteistöjä on yli 20 ja laskutettavia vuokralaisia lähes 100, tarvitaan täsmällistä ja ajantasaista tietoa siitä, mitä missäkin on, mitä aikojen saatossa on tehty ja mitä asiakkaiden kanssa on sovittu.

Tutustu tarkemmin

Raahepolis Oy:n omistuksessa on yli 50.000 m² toimitiloja Raahen alueella.  Yritys on muodostunut useista yhtiöistä kuntaliitosten myötä. Kiinteistöjen kunnossapidon huoltotöitä on tehnyt useampikin ulkoinen toimija vuosien varrella. Ei siis ihme, että kohteisiin ja tekemisiin liittyvä dokumentaatio oli puutteellista tai ettei sitä löytynyt lainkaan.

Kiinteistötietojen hallinta aiheutti Raahepolis Oy:lle monenlaista päänvaivaa ja ylimääräistä työtä, kunnes vuonna 2016 alkanut yhteistyö ALMAn kanssa muutti kaiken.

Piirustukset, käyttödokumentaatio, sähkö- ja viranomaistarkistustiedot, kunnossapitopäiväkirjat sekä muistutukset ja viimeisimpänä valokuituverkkojen hallinta. Nämä kaikki ovat nyt yhdessä ja samassa paikassa ja kokonaisuus toimii loogisesti. Viemme yhdellä kertaa järjestelmään myös asiakkailta tulleet tärkeät sähköpostit liitetiedostoineen. Se on todella näppärää, sillä niissä on usein kyse sopimuksellisistakin asioista. Näin ne tulevat heti talteen ja löytyvät helposti myöhemmin, kiittelee toimitusjohtaja Kari Malkamäki ALMAn monipuolisuutta ja skaalautuvuutta kiinteistötoimijan tarpeisiin.

ALMA tuo ketteryyttä kiinteistöhallintaan

ALMA on paremmin tunnettu teollisuuden tuotantolaitosten järjestelmäratkaisuista, joiden osana rakennus- ja kiinteistötiedonhallinta on ollut yksi osa-alue. Raahepolis keskittyy kiinteistöhallintaan ja ALMA soveltuu hyvin myös puhtaasti näihin tarpeisiin.  Pitkä kokemus teollisuusympäristöjen moninaisten teknisten ympäristöjen hallinnasta sekä kunnossapidosta-, suunnittelusta- ja projektoinnista antaa ALMAlle mahdollisuuden toteuttaa kiinteistöpuolelle täysin uusia innovatiivisia ratkaisuja.

Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, miten ALMAlla otettiin meidät ja ongelmamme vastaan. Emme aivan tarkasti itsekään tienneet, mitä tarvitsemme, mutta asiantuntijan tunnistaakin juuri siitä, että he kuuntelivat ja osasivat kertoa ja opastaa meitä siinä, mitä voisimme tarvita. ALMAn valinta ja järjestelmän käyttöönotto vastaavat tarpeitamme täydellisesti, Malkamäki sanoo.

Teksti: Tia Härkönen / Kuvat: Raahepolis Oy

 

 

Tracegrow Oy: Moderni kunnossapitojärjestelmä vastaa viranomaisvaatimuksiin

Tuotantolaitoksen tehokkuus vaatii monen osa-alueen toimivuutta. Jos tehtaan toimintaa valvoo vielä viranomaistaho, on kaiken oltava 100 % kunnossa.

Tutustu tarkemmin

Vuonna 2012 toimintansa aloittanut Tracegrow Oy on kiertotalouden parissa toimiva suomalainen yritys. Se on kehittänyt ainoana yrityksenä maailmassa teknologian, jonka avulla käytetyistä alkaliparistoista voidaan valmistaa tehokkaita ja puhtaita mikroravinnetuotteita maanviljelyyn.

Tracegrowin tavoitteena on olla globaalin kiertotalouden tunnustetuin mikroravinteita maanviljelyyn valmistava yritys 100 miljoonan euron liikevaihdolla muutaman seuraavan vuoden aikana. Yritys toimii maailmanlaajuisilla markkinoilla, jonka vuotuinen kasvu on yli 8 % ja jonka koon arvioidaan ylittävän 8,5 miljardia dollaria vuoteen 2023 mennessä.

Jotta tähän päästään, on Kärsämäellä sijaitsevalla tuotantolaitoksella kaiken oltava kunnossa. Kun Tracegrow etsi kumppania niin kunnossapitoon kuin myös tärkeiden dokumenttien hallintaan, osui valinta ALMAan.

Tiedonhallinta kaiken pohjana

Kunnossapitojärjestelmän hankinta on järkevää huomioida erilaisissa tehdasprojekteissa hyvissä ajoin. Tätä Tracegrowillakin tavoiteltiin.

Aikaikkuna kunnossapitojärjestelmän käyttöönottoon oli noin puolitoista vuotta. Tehtaamme käynnistettiin 2018 ja etsimme kumppania, joka voisi tarjota meille apua niin tiedonhallinnassa kuin kunnossapidossa. Dokumenttien tallennukseen meillä oli käytössä toinen järjestelmä, mutta se ei vastannut näihin molempiin tarpeisiimme ja lisäksi sen käyttö koettiin hankalana, avaa yrityksen toimitusjohtaja Mikko Joensuu hankinnan taustoja.

Lähtötilanteessa tarve oli saada tehtaan toimintaan liittyvät tärkeät tiedot talteen paremmin. Yrityksen toimintaa valvoo maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluva Ruokavirasto, mikä asettaa tiedonhallinnalle omat vaatimuksensa. Kirjausmenetelmien on oltava tarkkoja ja tietojen helposti löydettävissä, jotta laitoksella voidaan osoittaa koska tahansa valmistusketjun aukottomuus ja toiminnan laatu.

ALMAn dokumentaatiohallintaohjelmassa kansiojärjestelmä on meille mielekäs. Tärkeintä on, että kaikki tieto on yhdessä paikassa. Kun ALMA pystyi tarjoamaan meille kunnossapitoratkaisun, johon dokumentaationhallinta kuuluu luontevana osana, oli valinta aika selvä. Kahta eri järjestelmää emme todellakaan halunneet, sillä siinä tulee väistämättä päällekkäisyyttä, Joensuu toteaa.

Mihin kaikkeen järjestelmä taipuu ja sopiiko se itselle?

ALMA-projekti starttasi maaliskuussa 2019 ja uusi kunnossapitoratkaisu sekä dokumentaationhallinta otettiin kokonaisuudessaan käyttöön Kärsämäen tehtaalla saman vuoden syksyllä.

Kaikki on mennyt sujuvasti ja aikataulut pitivät sovitusti. Järjestelmää käyttää meillä kymmenkunta henkilöä ja olemme siihen tyytyväisiä, Joensuu kiittelee.

Vastaavassa hankintatilanteessa oleville Joensuulla on vinkkinsä.

Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, mihin kaikkeen järjestelmä taipuu. Järjestelmissä on omat lainalaisuutensa ja on syytä tarkistaa, että kokonaisuus soveltuu itselle. ALMA soveltui meille ja tarjosi sitä, mitä tarvitsimme. Fokuksessa ollut luotettava tiedon säilyminen on varmistettu, samoin kunnossapidon toimivuus, hän huomauttaa.

Myös dokumentointiin Tracegrowilla on oltu tyytyväisiä.

ALMA on helpommin hallittavissa kuin aiemmin käytössämme olleessa järjestelmässä. Tärkein kriteerimme oli saada toimiva kunnossapitojärjestelmä sekä päästä eroon päällekkäisyyksistä. Näin tapahtui, toimitusjohtaja Mikko Joensuu päättää.

 

Teksti: Tia Härkönen
Kuva: Tracegrow Oy

Tieto on kaikki kaikessa.

Menetetty tieto on yhtä kuin menetetty kilpailukyky. Kukaan ei halua sitä. ALMA® on täysin integroitu suunnittelu- ja tiedonhallintajärjestelmä tuotanto- ja palveluprosessien teknisen tiedon ja tapahtumien sekä kunnossapidon elinkaarenaikaiseen hallintaan.

ALMA® on ollut markkinoilla vuodesta 1986 ja tuotemerkki on rekisteröity 13 maassa. Sen takana on ALMA Consulting Oy, joka kehittää, markkinoi, toimittaa ja ylläpitää ALMA® suunnittelu-, teknisen tiedon ja tapahtumien sekä kunnossapidon hallintajärjestelmää sekä siihen liittyviä palveluita.