Ratkaisuja elinkaaren eri vaiheisiin

Kunnossapito ja huolto EAM ratkaisut

MaintALMA

Niin isojen kuin pientenkin teollisuuslaitosten tuotantokoneiden ja -laitteiden elinkaaren maksimoiminen edellyttää tehokasta ja optimoitua ennakoivan kunnossapidon strategiaa. MaintALMA on moderni järjestelmä teollisuuden kunnossapidon tai eri toimialojen mobiilin huoltoliiketoiminnan johtamiseen ja ohjaukseen.

MaintALMA hyödyntää kunnossapidettävästä laitoksesta järjestelmään perustettavaa ALMA-tehdasmallia. Sen runkona ovat laitoksen tuotantoprosessin hierarkia sekä laitoksen järjestelmät. Tehdasmallin ansiosta tiedot koneista, laitteista, varaosista sekä niihin liittyvistä dokumenteista ovat kunnossapito- ja huoltohenkilöstön hyödynnettävissä helposti ja nopeasti läpi vuorokauden (24/7).

MaintALMA kunnossapitoratkaisulla voidaan hoitaa niin kevyemmät kuin vaativimmatkin huollon ja kunnossapidon tarpeet. Järjestelmä on skaalautuva ja se soveltuu hyvin monenlaiseen ympäristöön.  Kevyet ratkaisut on helppo ja nopea toteuttaa ja käyttöönottaa.

ALMA soveltuu hyvin myös vaativimpiin ja laajempiin tarpeisiin, missä on tarve useamman tuotantolaitoksen tai ylläpidettävän kokonaisuuden kunnossapitoratkaisulle, käyttäjä- ja tapahtumamäärät ovat suuria, käyttäjäryhmiä on useita ja järjestelmällä voi olla useita liityntöjä muihin järjestelmiin ERP, automaatio, kunnonvalvonta jne.

MaintALMAn avulla voidaan hoitaa tehokkaasti:

 • Kustannusseuranta ja monipuoliset raportit eri tasoille: johto, päälliköt, työnjohto, asentajat
 • Monipuoliset kalenterinäkymät eri tasoille: johto, päälliköt, työnjohto, asentaja
 • Ennakko- ja seisokkihuoltojen resursointi, suunnittelu, ohjeistus sekä seuranta
 • Päivittäiset/ viikoittaiset/ kuukausittaiset huollot
 • Korjaava kunnossapito: vika- ja häiriöilmoitukset sekä vikatyöt
 • Päiväkirjatoiminnot 
 • Mittaavan kunnossapidon analyysit
 • Varasto- ja materiaalin hallintatoiminnot
 • Teknisen dokumentaation hallinta
 • Toimittaja-, henkilö-, asiakas-, tuote-, aine- yms. rekisterit
 • Projektit: tiedonhallinta, suunnittelu, projektien edistymän, toteuman sekä kustannusten seuranta
 • Projektien ja suunnittelun tietojen ja dokumentaation haltuunotto
 • Työturvallisuuden hallinta: riskiarvioinnit, työluvat, turvallisuuskeskustelut
 • Mobiilikäyttötarpeet

MaintALMAn tapahtumaseuranta palvelee käyttö- ja huoltohenkilöstöä, koska seurannan avulla pystytään kohdistamaan vika- ja häiriökirjaus suoraan oikealle kone-, automaatio-, instrumentointi-, sähkö- tai kiinteistöpaikalle. Se tarjoaa myös monipuoliset mahdollisuudet luokitteluun (kriittisyys, RCM) tapahtumahistorian ja mahdollistaa vuorotapahtumien yms. ilmoitusten kirjaukset. Kunnossapidon suunnittelussa MaintALMA pystyy hyödyntämään automaatiojärjestelmältä kunnonvalvonnasta ja suoraan laitteilta tulevaa käyntiaika- ja diagnostiikka sekä muuta tietoa (IoT).

Palvelumme kattavat asiakkaan ympäristön, tarpeiden ja haasteiden kartoituksen, ratkaisuehdotuksen luomisen, järjestelmän käyttöönoton, koulutuksen, ylläpidon, kehityksen ja tuen. Teemme vankkaan osaamiseen ja tehokkaisiin työkaluihin perustuen myös tiedon siirrot vanhoista järjestelmistä, tietokannoista, exceleistä yms. uuteen ALMA ratkaisuun, jolloin siirtyminen uuteen järjestelmään sujuu mahdollisimman vaivattomasti.

Kuten muutkin ALMA ratkaisut ja sovellusalueet, MaintALMA järjestelmää voidaan helposti laajentaa ALMAn muille sovellusalueille.

Lue asiakkaidemme kokemuksista:

Elenia Lämpö Oy      Machinery Oy     Kokkolan Vesi

Nivalan Kaukolämpö Oy Kuopion Energia Kotkan Energia

Saarioinen