Stora Enson Sunila hyödyntää ALMAn joustavuutta

Stora Enson Sunilan sulfaattisellutehdas Kotkassa otti käyttöönsä Alma Consulting Oy:n toimittaman sähkö- ja automaation ALMA-järjestelmän vuonna 2012. Sitä käyttävät sekä suunnittelu että kunnossapito.

Tutustu tarkemmin

ALMA-järjestelmän ensimmäinen tulikoe oli, kun lipeälinjan automaatiota uusittiin ja vanhaa paperidokumentointi muutettiin sähköiseksi.

"Vanha järjestelmämme oli iältään jo vanha ja sen ylläpito hiipui vähitellen. Sunilan siirryttyä Stora Enson omistukseen tapahtui myös paljon järjestelmämuutoksia, joten vanhan järjestelmän taivuttaminen yrityksen uusiin järjestelmiin olisi ollut vaikeaa. Olimme tilanteessa, jossa oli ryhdyttävä etsimään uutta vaihtoehtoa", sanoo Sunilan tehtaalla työskentelevä Empowerin suunnittelupäällikkö Jukka Henriksson.

 

Uutta järjestelmää etsittiin pitkään. ALMA-suunnittelujärjestelmä valittiin lopulta yksimielisesti. Sen eduiksi nousivat niin järjestelmän tarjoamat mahdollisuudet, kotimaisuus kuin esitellyt käytäjäreferenssit.

Kokonaisuuden hallintaa parhaasta päästä

Stora Enson hankkimaa järjestelmää käyttävät Empowerin henkilökunta sekä Empowerin alihankkijat Kotka Automation ja Etteplan. 

Toimitusvaiheessa ALMAn työntekijät siirsivät tiedot vanhasta uuteen järjestelmään näppärästi ja nopeasti. 

"Kaiken kaikkiaan toimitus sujui erittäin hyvin, vaikka he eivät tunteneet entuudestaan vanhaa järjestelmäämme", kiittelee Henriksson.

 

Kokonaisuudessaan ALMA on taipunut hyvin Sunilan tarpeisiin ja tuonut toimivuutta monella tasolla.

"Järjestelmä helpottaa suunnittelu- ja kunnossapitotyötä merkittävästi, koska saamme tarvittavat tiedot nopeasti suoraan omalle päätteelle. Tämän ratkaisun ansiosta meillä on hyvät mahdollisuudet vähentää merkittävästi esimerkiksi paperista dokumentointia", hän kehuu.

 

>> Katso erillinen esite Stora Enson ALMA-järjestelmästä

 

 

 

Elenia Lämpö varmistaa käyttövarmuuden ja kunnossapidon toiminnot ALMAlla

ALMA-järjestelmää käyttävät Elenia Lämmössä työnjohto, asentajat ja käyttöhenkilöstö Vanajan voimalaitoksessa, 50 lämpölaitoksessa ja 21 pumppaamossa.

Tutustu tarkemmin

Elenia Lämpö Oy halusi toteuttaa nykyaikaisen kunnossapitojärjestelmän yhteisesti käyttöön isossa voimalaitoksessaan sekä pienemmissä lämpölaitoksissa. Tavoitteena oli saada järjestelmä, jolla varmistetaan tiedon ajantasaisuus ja oikeellisuus sekä yhdenmukaistetaan ja hallitaan dokumentaatiota.

Elenia Lämpö tarjoaa asiakkaidensa tarpeisiin vaivattomia ja kilpailukykyisiä lämmitysratkaisuja. Samalla logiikalla yritys uudisti vanhan kunnossapitojärjestelmänsä, joka ei enää palvelut käyttötarpeita ja jonka kehitys ja ylläpito olivat loppuneet. Järjestelmän uusiminen Vanajan voimalaitoksella toi luontevasti mukanaan päätöksen ottaa kunnossapitojärjestelmä käyttöön kaikilla Elenia Lämmön toiminta-alueilla ja laitoksissa.

”Näimme paljon vaivaa uuden järjestelmän vaatimusmäärittelyssä ja toimittajan valinnassa. ALMA oli heti alkumetreiltä vahva vaihtoehto kokonaisvaltaisuutensa ansiosta. Lisäksi ALMAn referenssit, osaaminen, resurssit ja motivaatio projektiimme tekivät vaikutuksen. He myös haastoivat meitä ajattelemaan omia käytäntöjämme uudella tavalla”, IT-kehitysvastaava Kimmo Keronen kertoo.

Nykyaikainen käyttöliittymä aktivoi käyttäjiä 

ALMA-järjestelmää käyttävät Elenia Lämmössä työnjohto, asentajat ja käyttöhenkilöstö Vanajan voimalaitoksessa, 50 lämpölaitoksessa ja 21 pumppaamossa.  Laitteita järjestelmään on tulossa reilut 15.000 ja dokumenttimäärä kipuaa useampaan tuhanteen. Liittymien osalta ALMA on linkitetty Microsoft AX:aan työtuntien kirjaamisessa ja suunnitelmissa on liittymä kaukovalvontajärjestelmään.

”Käytön ja kunnossapidon yhdistäminen samaan järjestelmään on tuonut positiivisen muutoksen.  Kehitys tiedonkulussa ja vikatilanteissa on ollut hyvää. Merkittävämpi muutos kokonaisuudessa on nähtävissä tulevaisuudessa, kun kaikki toimenpiteet on saatu valmiiksi käyttöönoton osalta ja olemme oppineet käyttämään järjestelmää kunnolla”, Keronen sanoo.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"193","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"320","width":"480"}}]]

Samaa mieltä Kerosen kanssa on myös Elenia Lämmön kunnossapitopäällikkö Jukka Varonen.

”Saamamme positiivinen palaute käyttäjiltä on ollut rohkaisevaa. Nykyaikainen käyttöliittymä on tuntunut mielekkäältä. Kaikkiaan käyttöpäiväkirjan ja häiriöilmoitusten toteutus WebALMAlla on osoittautunut oikeaksi valinnaksi ja aktivoinut kunnossapitoa järjestelmän käyttöön”, hän toteaa.

MaintALMalla hoituvat laitteiden, dokumenttien, häiriöilmoitusten ja töiden hallinta, käyttöpäiväkirjan ylläpito sekä varastonhallinta ja ostotilausten sekä hankintojen teko. Kunnossapitojärjestelmän uusiminen ei ole yleisesti ottaen mikään pieni urakka ja johdon tuki muutoksessa on tärkeä. Elenia Lämmöllä johto on ollut mukana projektin toteutuksessa suurella sydämellä.

”Sisäisenä haasteenamme on vielä saada investointi maksamaan sijoitetut rahat takaisin eli saada käyttäjät aktiivisesti hyödyntämään järjestelmää ja oppimaan toinen toisiltaan”, pohtii johdon näkökulmasta Elenia Lämmön tekninen johtaja Anne Piispanen. 

Green Fuel Nordic huomioi laitoksen sujuvan kunnossa­pidon jo ennen rakennus­vaihetta

GFN:llä tuotantolaitoksen käyttöönotossa kaikki tieto ja dokumentaatio viedään ALMA-järjestelmään systemaattisesti jo projektin aikana.

Tutustu tarkemmin

Green Fuel Nordic Oy ja ALMA Consulting Oy sopivat täydellisen ALMA-järjestelmän toimittamisesta sekä siihen liittyvistä käyttöönotto-, projekti- ja tukipalveluista vuoden 2013 alussa. Green Fuel Nordicin hyödyntää ALMA-järjestelmää laajasti bioöljytuotantolaitoksen toteutukseen ja ylläpitoon niin projekti- kuin tuotantolaitosten käynnin aikana. Yrityksen ensimmäinen tuotantolaitos on tulossa Iisalmeen.

ALMA toimii GFN:llä kaiken teknisen tiedon ja dokumentaation hallintajärjestelmänä (prosessi-, mekaaninen, sähkö- ja automaatio, rakennustekniikka, LVIS) kuin myös sähkö- ja instrumentointisuunnittelujärjestelmänä projekteissa sekä ylläpidossa. Tuotantovaiheessa järjestelmää hyödynnetään kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmänä.

GFN hyödyntää systemaattisesti ALMAn tehokkuutta

Projektien alussa jää usein epäselväksi ja jopa kokonaan sopimatta, mihin kaikki projektinaikainen tieto ja dokumentaatio kerätään ja miten sitä hyödynnetään sitten, kun tuotanto on käynnissä. Projektin aikana tieto kerääntyy yleisesti projektin eri osapuolien tietojärjestelmiin sekä tietokantoihin.

Valitettavaa kyllä, projektin lopuksi kaikki tieto ei yleensä päädy varsinaiselle omistajalleen, vaan oleellista tietoa jää helposti muiden osapuolien käsiin. Pahimmillaan vie vuosia laitoksen käyntiinlähdöstä, ennen kuin tiedot ja dokumentaatio ovat tehokkaasti kunnossapidon hyödynnettävissä. Vaatii usein oman projektinsa, että tieto otetaan varsinaisen projektin jälkeen haltuun siten, että se on helposti kunnossapidon ja ylläpidon tehokkaassa käytössä.

Green Fuel Nordicin projektissa tämä halutaan välttää.

"Käyvän laitoksen kunnossapito otetaan huomioon projektin ensi metreiltä. Haluamme tietää heti, miten ja missä muodossa eri osapuolet, kuten päälaitostoimittajat sekä suunnittelutoimittajat, toimittavat tiedot ja dokumentaation. ALMA Consulting Oy:n kanssa kaikki tieto ja dokumentaatio saadaan vietyä Green Fuel Nordicin ALMA-järjestelmään jo projektin aikana, minkä lisäksi laitoksen sähkö- ja instrumentointisuunnittelu tehdään sillä", sanoo GFN:n projektijohtaja Kari Hartikainen.

 

Kaiken kertyneen teknisen tiedon ja laitoshierarkian päälle rakennetaan myös näitä tietoja hyödyntävä kunnossapitojärjestelmä.

"Tavoitteena on, että kun laitos starttaa ja päästään varsinaiseen tuotantoon, on kaikki tieto- ja dokumentaatio helposti käytettävissä ja ennakkohuollot ajastettuna kunnossapitojärjestelmässä. Myös kaikki ylösajovaiheen aikana saadut kokemukset ja häiriöt saadaan kirjattua suoraan järjestelmän historiaan alusta lähtien", hän toteaa.

 

Yksi järjestelmä tukena kaikissa vaiheissa ja projekteissa

Green Fuel Nordic on suunnitellut aluksi kolmen identtisen bioöljyjalostamon rakentamisen. Kaikki seuraavat laitokset on tarkoitus tehdä samaan ALMA-järjestelmään ja hyödyntää ensimmäisessä projektissa tehtyä standardia toimintatapaa.

"Tällä tullaan saavuttamaan suuret säästöt suunnittelu- ja projektointikustannuksissa seuraavissa projekteissa, koska ALMA mahdollistaa laitosten rakenteen syväkopioinnin aina kytkentätasolle asti, korostaa Green Fuel Nordicin toimitusjohtaja Timo Saarelainen.

 

ALMA Consulting Oy:n toimitusjohtaja Juha Nissilä on ollut tyytyväinen yrityksensä mahdollisuudesta toimittaa täydellinen ALMA-järjestelmän GFN:lle, minkä myötä he ovat kumppanina edesauttamassa Green Fuel Nordicia uusinta bioöljyteknologiaa ja innovaatioita hyödyntävien tuotantolaitoksien tehokkaassa toteuttamisessa. 

"GFN:n ennakkoluuloton ja uraauurtava projektointitapa tulee hyödyntämään ALMAn täyttä potentiaalia. Lisäksi on ilo olla mukana vaikuttamassa Suomen teolliseen rakennemuutokseen kohti biotaloutta", Juha Nissilä sanoo.

Tieto on kaikki kaikessa.

Menetetty tieto on yhtä kuin menetetty kilpailukyky. Kukaan ei halua sitä. Kolmannen sukupolven ALMA® on täysin integroitu suunnittelu- ja tietämyshallintajärjestelmä tuotantolinjan teknisen tiedon ja tapahtumien sekä kunnossapidon elinkaarenaikaiseen hallintaan.

ALMA® on ollut markkinoilla vuodesta 1986 ja tuotemerkki on rekisteröity 13 maassa. Sen takana on ALMA Consulting Oy, joka kehittää, markkinoi, toimittaa ja ylläpitää ALMA® suunnittelu-, teknisen tiedon ja tapahtumien sekä kunnossapidon hallintajärjestelmää sekä siihen liittyviä palveluita.